7e50af
# Collection of quirks and blacklist/whitelists for specific devices.
7e50af
7e50af
7e50af
# Accelerometer device, posts data through ABS_X/ABS_Y, making X unusable
7e50af
# http://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=22442 
7e50af
Section "InputClass"
7e50af
    Identifier "ThinkPad HDAPS accelerometer blacklist"
7e50af
    MatchProduct "ThinkPad HDAPS accelerometer data"
7e50af
    Option "Ignore" "on"
7e50af
EndSection