yaneti / rpms / setup

Forked from rpms/setup 6 years ago
Clone
Blob Blame History Raw
SHA512 (setup-2.10.10.tar.bz2) = 61edbdb3cc5e660859aac478146e9ad5d47acbdecbb4ca1cf3c2d1d665b04505fe40ce98a019aeb73dc1b6fb4fc6d4a2d7354588aee3326d8a30a5d638c7989a