cvsdist ddc44ca
%define lang en
cvsdist ddc44ca
%define langrelease 0
cvsdist ddc44ca
Summary: English dictionaries for Aspell.
cvsdist ddc44ca
Name: aspell-%{lang}
cvsdist ddc44ca
Version: 0.51
cvsdist ddc44ca
Release: 6
cvsdist ddc44ca
License: distributable
cvsdist ddc44ca
Group: Applications/Text
cvsdist ddc44ca
URL: http://aspell.net/
cvsdist ddc44ca
Source: ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/%{lang}/aspell-%{lang}-%{version}-%{langrelease}.tar.bz2
cvsdist ddc44ca
Buildrequires: aspell >= 0.50
cvsdist ddc44ca
Requires: aspell >= 0.50
cvsdist ddc44ca
BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-root
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%description
cvsdist ddc44ca
Provides the word list/dictionaries for the following: English, Canadian
cvsdist ddc44ca
English, British English
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%prep
cvsdist ddc44ca
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
cvsdist ddc44ca
%setup -q -n aspell-%{lang}-%{version}-%{langrelease}
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%build
cvsdist ddc44ca
echo "ASPELL = aspell" > Makefile
cvsdist ddc44ca
echo "DEST_DIR = $RPM_BUILD_ROOT" >> Makefile
cvsdist ddc44ca
echo "WORD_LIST_COMPRESS = word-list-compress" >> Makefile
cvsdist ddc44ca
echo "dictdir = ${RPM_BUILD_ROOT}%{_libdir}/aspell" >> Makefile
cvsdist ddc44ca
echo "datadir = ${RPM_BUILD_ROOT}%{_datadir}/aspell" >> Makefile
cvsdist ddc44ca
cat Makefile.pre >> Makefile
cvsdist ddc44ca
make
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%install
cvsdist ddc44ca
make install
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%clean
cvsdist ddc44ca
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%files
cvsdist ddc44ca
%defattr(-,root,root)
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%{_libdir}/aspell/*
cvsdist ddc44ca
%{_datadir}/aspell/*
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
%changelog
cvsdist ddc44ca
* Mon Jun 23 2003 Adrian Havill <havill@redhat.com> 0.51-6
cvsdist ddc44ca
- data files are not arch independent
cvsdist ddc44ca
cvsdist ddc44ca
* Fri Jun 20 2003 Adrian Havill <havill@redhat.com> 0.51-5
cvsdist ddc44ca
- first build for new aspell (0.50)