Blob Blame History Raw
--- aspell6-en-6.0-0/en_GB-ise-w_accents-only.cwl	2007-08-30 15:32:46.000000000 +0200
+++ aspell6-en-6.0-0/en_GB-ise-w_accents-only.cwl.pom	2004-08-10 11:01:31.000000000 +0200
@@ -257,7 +257,7 @@
 d
 s	ingmmelledingpularisation'ss	e
 d
+s	ingrtière'ssractise'sdsingacticeeauthorisejudgement'ssssurisation's	e
-s	ingrtière'ssractise'sdsingeauthorisejudgement'ssssurisation's	e
 d
 rs
 s	ingtence'ssion
--- aspell6-en-6.0-0/en_GB-ise-wo_accents-only.cwl	2007-08-30 15:35:46.000000000 +0200
+++ aspell6-en-6.0-0/en_GB-ise-wo_accents-only.cwl.pom	2004-08-10 11:01:31.000000000 +0200
@@ -257,7 +257,7 @@
 d
 s	ingmmelledingpularisation'ss	e
 d
+s	ingrtiere'ssractise'sdsingacticeeauthorisecis'sedingjudgement'ssssurisation's	e
-s	ingrtiere'ssractise'sdsingeauthorisecis'sedingjudgement'ssssurisation's	e
 d
 rs
 s	ingtence'ssion
--- aspell6-en-6.0-0/en_GB-ize-w_accents-only.cwl	2007-08-30 15:36:55.000000000 +0200
+++ aspell6-en-6.0-0/en_GB-ize-w_accents-only.cwl.pom	2004-08-10 11:01:31.000000000 +0200
@@ -258,7 +258,7 @@
 d
 s	ingmmelledingpularization'ss	e
 d
+s	ingrtière'ssractise'sdsingacticeeauthorizejudgement'ssssurization's	e
-s	ingrtière'ssractise'sdsingeauthorizejudgement'ssssurization's	e
 d
 rs
 s	ingtence'ssion
--- aspell6-en-6.0-0/en_GB-ize-wo_accents-only.cwl	2007-08-30 15:37:33.000000000 +0200
+++ aspell6-en-6.0-0/en_GB-ize-wo_accents-only.cwl.pom	2004-08-10 11:01:31.000000000 +0200
@@ -258,7 +258,7 @@
 d
 s	ingmmelledingpularization'ss	e
 d
+s	ingrtiere'ssractise'sdsingacticeeauthorizecis'sedingjudgement'ssssurization's	e
-s	ingrtiere'ssractise'sdsingeauthorizecis'sedingjudgement'ssssurization's	e
 d
 rs
 s	ingtence'ssion