bb848dc
--- usr/share/byobu/profiles/tmux	2014-11-11 16:38:31.339946510 -0500
bb848dc
+++ usr/share/byobu/profiles/tmux.old	2014-11-11 16:38:23.342593025 -0500
bb848dc
@@ -86,6 +86,6 @@
17f12e5
 set -g status-left-length 256
17f12e5
 set -g status-right-length 256
17f12e5
 set -g status-left '#(byobu-status tmux_left)'
17f12e5
+set -g status-right '#(byobu-status tmux_right)'
bb848dc
-set -g status-right '#(byobu-status tmux_right)'$BYOBU_DATE$BYOBU_TIME
17f12e5
 set -g message-bg $BYOBU_ACCENT
17f12e5
 set -g message-fg white