Blame jdk8160748-aarch64_ideal_reg.patch

Alex Kashchenko af80df
# HG changeset patch
Alex Kashchenko af80df
# User kbarrett
Alex Kashchenko af80df
# Date 1547614745 0
Alex Kashchenko af80df
#   Wed Jan 16 04:59:05 2019 +0000
Alex Kashchenko af80df
# Node ID bca8195a3bc70df281a73d9a40032c673971676c
Alex Kashchenko af80df
# Parent 09abae195e9a7e134a1cfd9b375a6f4d95091de7
Alex Kashchenko af80df
8160748: [AArch64] Inconsistent types for ideal_reg
Alex Kashchenko af80df
Summary: Made ideal_reg consistently uint.
Alex Kashchenko af80df
Reviewed-by: kvn, iveresov
Alex Kashchenko af80df
Alex Kashchenko af80df
diff --git openjdk.orig/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/aarch64.ad openjdk/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/aarch64.ad
Alex Kashchenko af80df
--- openjdk.orig/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/aarch64.ad
Alex Kashchenko af80df
+++ openjdk/hotspot/src/cpu/aarch64/vm/aarch64.ad
Alex Kashchenko af80df
@@ -1,6 +1,6 @@
Alex Kashchenko af80df
 //
Alex Kashchenko af80df
+// Copyright (c) 2003, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Alex Kashchenko af80df
 // Copyright (c) 2013, Red Hat Inc.
Alex Kashchenko af80df
-// Copyright (c) 2003, 2012, Oracle and/or its affiliates.
Alex Kashchenko af80df
 // All rights reserved.
Alex Kashchenko af80df
 // DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
Alex Kashchenko af80df
 //
Alex Kashchenko af80df
@@ -3449,7 +3449,7 @@
Alex Kashchenko af80df
 }
Alex Kashchenko af80df
 
Alex Kashchenko af80df
 // Vector ideal reg.
Alex Kashchenko af80df
-const int Matcher::vector_ideal_reg(int len) {
Alex Kashchenko af80df
+const uint Matcher::vector_ideal_reg(int len) {
Alex Kashchenko af80df
  switch(len) {
Alex Kashchenko af80df
   case 8: return Op_VecD;
Alex Kashchenko af80df
   case 16: return Op_VecX;
Alex Kashchenko af80df
@@ -3458,7 +3458,7 @@
Alex Kashchenko af80df
  return 0;
Alex Kashchenko af80df
 }
Alex Kashchenko af80df
 
Alex Kashchenko af80df
-const int Matcher::vector_shift_count_ideal_reg(int size) {
Alex Kashchenko af80df
+const uint Matcher::vector_shift_count_ideal_reg(int size) {
Alex Kashchenko af80df
  return Op_VecX;
Alex Kashchenko af80df
 }
Alex Kashchenko af80df