Dan Vrátil 7b375a
%define framework kglobalaccel
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Name:      kf5-%{framework}
Dan Vrátil 624832
Version:    5.4.0
Dan Vrátil 0565b3
Release:    1%{?dist}
Dan Vrátil 7b375a
Summary:    KDE Frameworks 5 Tier 1 integration module for global shortcuts
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
License:    LGPLv2+
Dan Vrátil 7b375a
URL:      http://www.kde.org
Dan Vrátil 3eba1b
Dan Vrátil 3eba1b
%global revision %(echo %{version} | cut -d. -f3)
Dan Vrátil 3eba1b
%if %{revision} >= 50
Dan Vrátil 3eba1b
%global stable unstable
Dan Vrátil 3eba1b
%else
Dan Vrátil 3eba1b
%global stable stable
Dan Vrátil 3eba1b
%endif
Dan Vrátil 3eba1b
Source0:    http://download.kde.org/%{stable}/frameworks/%{version}/%{framework}-%{version}.tar.xz
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: libX11-devel
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: qt5-qtbase-devel
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: qt5-qtx11extras-devel
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: qt5-qttools-devel
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: kf5-rpm-macros
Dan Vrátil 7b375a
BuildRequires: extra-cmake-modules
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Requires:    kf5-filesystem
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%description
Dan Vrátil 7b375a
KDE Framework 5 Tier 1 integration module for global shortcuts.
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%package    devel
Dan Vrátil 7b375a
Summary:    Development files for %{name}
Dan Vrátil 7b375a
Requires:    %{name}%{?_isa} = %{version}-%{release}
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%description  devel
Dan Vrátil 7b375a
The %{name}-devel package contains libraries and header files for
Dan Vrátil 7b375a
developing applications that use %{name}.
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%prep
Dan Vrátil 7b375a
%setup -q -n %{framework}-%{version}
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%build
Dan Vrátil 7b375a
mkdir -p %{_target_platform}
Dan Vrátil 7b375a
pushd %{_target_platform}
Dan Vrátil 7b375a
%{cmake_kf5} ..
Dan Vrátil 7b375a
popd
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
make %{?_smp_mflags} -C %{_target_platform}
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%install
Dan Vrátil 7b375a
%make_install -C %{_target_platform}
Dan Vrátil 7b375a
%find_lang kglobalaccel5_qt --with-qt --all-name
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 3eba1b
%post -p /sbin/ldconfig
Dan Vrátil 7b375a
%postun -p /sbin/ldconfig
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%files -f kglobalaccel5_qt.lang
Dan Vrátil 7b375a
%doc COPYING.LIB README.md
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_libdir}/libKF5GlobalAccel.so.*
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%files devel
Dan Vrátil 7b375a
%doc
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_includedir}/kglobalaccel_version.h
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_includedir}/KGlobalAccel/
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_libdir}/libKF5GlobalAccel.so
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_datadir}/dbus-1/interfaces/*
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_libdir}/cmake/KF5GlobalAccel
Dan Vrátil 7b375a
%{_kf5_archdatadir}/mkspecs/modules/qt_KGlobalAccel.pri
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
%changelog
Dan Vrátil 624832
* Mon Nov 03 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.4.0-1
Dan Vrátil 624832
- KDE Frameworks 5.4.0
Dan Vrátil 624832
Dan Vrátil 4f52b3
* Tue Oct 07 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.3.0-1
Dan Vrátil 4f52b3
- KDE Frameworks 5.3.0
Dan Vrátil 4f52b3
Dan Vrátil 0565b3
* Thu Sep 11 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.2.0-1
Dan Vrátil 0565b3
- KDE Frameworks 5.2.0
Dan Vrátil 0565b3
d8ba43
* Sat Aug 16 2014 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 5.1.0-2
d8ba43
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_21_22_Mass_Rebuild
d8ba43
Dan Vrátil 678afa
* Wed Aug 06 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.1.0-1
Dan Vrátil 678afa
- KDE Frameworks 5.1.0
Dan Vrátil 678afa
Dan Vrátil 327b6b
* Wed Jul 09 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.0.0-1
Dan Vrátil 327b6b
- KDE Frameworks 5.0.0
Dan Vrátil 327b6b
3c3fed
* Sun Jun 08 2014 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 4.100.0-2
3c3fed
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_21_Mass_Rebuild
3c3fed
Dan Vrátil 3daf1c
* Tue Jun 03 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 4.100.0-1
Dan Vrátil 3daf1c
- KDE Frameworks 4.100.0
Dan Vrátil 3daf1c
Dan Vrátil 7b375a
* Tue May 06 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 4.99.0-2
Dan Vrátil 7b375a
- Rebuild against updated kf5-rpm-macros
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Mon May 05 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 4.99.0-1
Dan Vrátil 7b375a
- KDE Frameworks 4.99.0
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Mon Mar 31 2014 Jan Grulich <jgrulich@redhat.com> 4.98.0-1
Dan Vrátil 7b375a
- Update to KDE Frameworks 5 Beta 1 (4.98.0)
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Wed Mar 05 2014 Jan Grulich <jgrulich@redhat.com> 4.97.0-1
Dan Vrátil 7b375a
- Update to KDE Frameworks 5 Alpha 1 (4.97.0)
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Wed Feb 12 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.96.0-1
Dan Vrátil 7b375a
- Update to KDE Frameworks 5 Alpha 1 (4.96.0)
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Wed Feb 05 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.96.0-0.1.20140205git
Dan Vrátil 7b375a
- Update to pre-release snapshot of 4.96.0
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Thu Jan 09 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.95.0-1
Dan Vrátil 7b375a
- Update to KDE Frameworks 5 TP1 (4.95.0)
Dan Vrátil 7b375a
Dan Vrátil 7b375a
* Sat Jan 4 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com>
Dan Vrátil 7b375a
- initial version