Dan Vrátil 44ae137
%global framework kparts
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
Name:      kf5-%{framework}
Dan Vrátil 7190d04
Version:    5.14.0
Rex Dieter 24d840f
Release:    1%{?dist}
Dan Vrátil 8187f4c
Summary:    KDE Frameworks 5 Tier 3 solution for KParts
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
License:    GPLv2+
Dan Vrátil 8187f4c
URL:      http://www.kde.org
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil a03a0b5
%global versiondir %(echo %{version} | cut -d. -f1-2)
Dan Vrátil 4bd84f5
%global revision %(echo %{version} | cut -d. -f3)
Dan Vrátil 4bd84f5
%if %{revision} >= 50
Dan Vrátil 4bd84f5
%global stable unstable
Dan Vrátil 4bd84f5
%else
Dan Vrátil 4bd84f5
%global stable stable
Dan Vrátil 4bd84f5
%endif
Dan Vrátil a03a0b5
Source0:    http://download.kde.org/%{stable}/frameworks/%{versiondir}/%{framework}-%{version}.tar.xz
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-rpm-macros >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: extra-cmake-modules >= %{version}
Dan Vrátil 8187f4c
BuildRequires: qt5-qtbase-devel
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kconfig-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kcoreaddons-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-ki18n-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kiconthemes-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kio-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kjobwidgets-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-knotifications-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kservice-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-ktextwidgets-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kwidgetsaddons-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
BuildRequires: kf5-kxmlgui-devel >= %{version}
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 5fd4eae
Requires:    kf5-filesystem >= %{version}
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%description
Dan Vrátil 8187f4c
KDE Frameworks 5 Tier 3 solution for KParts
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%package    devel
Dan Vrátil 8187f4c
Summary:    Development files for %{name}
Dan Vrátil 8187f4c
Requires:    %{name}%{?_isa} = %{version}-%{release}
Dan Vrátil 5fd4eae
Requires:    kf5-kio-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
Requires:    kf5-ktextwidgets-devel >= %{version}
Dan Vrátil 5fd4eae
Requires:    kf5-kxmlgui-devel >= %{version}
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%description  devel
Dan Vrátil 8187f4c
The %{name}-devel package contains libraries and header files for
Dan Vrátil 8187f4c
developing applications that use %{name}.
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 4bd84f5
Dan Vrátil 8187f4c
%prep
Dan Vrátil 8187f4c
%setup -q -n %{framework}-%{version}
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%build
Dan Vrátil 8187f4c
mkdir -p %{_target_platform}
Dan Vrátil 8187f4c
pushd %{_target_platform}
Dan Vrátil 8187f4c
%{cmake_kf5} ..
Dan Vrátil 8187f4c
popd
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
make %{?_smp_mflags} -C %{_target_platform}
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%install
Dan Vrátil b19e1ef
make install/fast DESTDIR=%{buildroot} -C %{_target_platform}
Dan Vrátil 8187f4c
%find_lang kparts5_qt --with-qt --all-name
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 4bd84f5
%post -p /sbin/ldconfig
Dan Vrátil 8187f4c
%postun -p /sbin/ldconfig
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%files -f kparts5_qt.lang
Dan Vrátil 8187f4c
%doc COPYING.LIB README.md AUTHORS
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_libdir}/libKF5Parts.so.*
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_datadir}/kservicetypes5/*.desktop
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%files devel
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_includedir}/kparts_version.h
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_includedir}/KParts
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_libdir}/libKF5Parts.so
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_libdir}/cmake/KF5Parts
Dan Vrátil 8187f4c
%{_kf5_archdatadir}/mkspecs/modules/qt_KParts.pri
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
%changelog
Dan Vrátil 7190d04
* Wed Sep 16 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.14.0-1
Dan Vrátil 7190d04
- KDE Frameworks 5.14.0
Dan Vrátil 7190d04
Dan Vrátil 5fd4eae
* Wed Aug 19 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.13.0-1
Dan Vrátil 5fd4eae
- KDE Frameworks 5.13.0
Dan Vrátil 5fd4eae
Dan Vrátil 5fd4eae
* Wed Aug 19 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.13.0-1
Dan Vrátil 5fd4eae
- KDE Frameworks 5.13.0
Dan Vrátil 5fd4eae
Dan Vrátil 5fd4eae
* Tue Aug 11 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.13.0-0.1
Dan Vrátil 5fd4eae
- KDE Frameworks 5.13
Dan Vrátil 5fd4eae
Rex Dieter 24d840f
* Fri Jul 10 2015 Rex Dieter <rdieter@fedoraproject.org> - 5.12.0-1
Rex Dieter 24d840f
- 5.12.0
Rex Dieter 24d840f
6d94905
* Wed Jun 17 2015 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 5.11.0-2
6d94905
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_23_Mass_Rebuild
6d94905
Dan Vrátil 4b05d3b
* Wed Jun 10 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.11.0-1
Dan Vrátil 4b05d3b
- KDE Frameworks 5.11.0
Dan Vrátil 4b05d3b
Dan Vrátil 1334f82
* Mon May 11 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.10.0-1
Dan Vrátil 1334f82
- KDE Frameworks 5.10.0
Dan Vrátil 1334f82
Dan Vrátil 6fef37b
* Tue Apr 07 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.9.0-1
Dan Vrátil 6fef37b
- KDE Frameworks 5.9.0
Dan Vrátil 6fef37b
Dan Vrátil e7a3931
* Mon Mar 16 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.8.0-1
Dan Vrátil e7a3931
- KDE Frameworks 5.8.0
Dan Vrátil e7a3931
Dan Vrátil 8b77f92
* Fri Feb 27 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.7.0-2
Dan Vrátil 8b77f92
- Rebuild (GCC 5)
Dan Vrátil 8b77f92
Dan Vrátil 96a78e3
* Mon Feb 16 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.7.0-1
Dan Vrátil 96a78e3
- KDE Frameworks 5.7.0
Dan Vrátil 96a78e3
Dan Vrátil 96a78e3
* Mon Feb 09 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.7.0-1
Dan Vrátil 96a78e3
- KDE Frameworks 5.7.0
Dan Vrátil 96a78e3
Dan Vrátil f96c57c
* Thu Jan 08 2015 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.6.0-1
Dan Vrátil f96c57c
- KDE Frameworks 5.6.0
Dan Vrátil f96c57c
Dan Vrátil a03a0b5
* Mon Dec 08 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.5.0-1
Dan Vrátil a03a0b5
- KDE Frameworks 5.5.0
Dan Vrátil a03a0b5
Dan Vrátil 48327e2
* Mon Nov 03 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.4.0-1
Dan Vrátil 48327e2
- KDE Frameworks 5.4.0
Dan Vrátil 48327e2
Dan Vrátil 1f7d6ea
* Tue Oct 07 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.3.0-1
Dan Vrátil 1f7d6ea
- KDE Frameworks 5.3.0
Dan Vrátil 1f7d6ea
Dan Vrátil de42ab6
* Mon Sep 15 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.2.0-1
Dan Vrátil de42ab6
- KDE Frameworks 5.2.0
Dan Vrátil de42ab6
faac4b1
* Sat Aug 16 2014 Fedora Release Engineering <rel-eng@lists.fedoraproject.org> - 5.1.0-2
faac4b1
- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_21_22_Mass_Rebuild
faac4b1
Dan Vrátil ae5c201
* Wed Aug 06 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.1.0-1
Dan Vrátil ae5c201
- KDE Frameworks 5.1.0
Dan Vrátil ae5c201
Dan Vrátil a15bb9e
* Wed Jul 09 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 5.0.0-1
Dan Vrátil a15bb9e
- KDE Frameworks 5.0.0
Dan Vrátil a15bb9e
Dan Vrátil 8187f4c
* Tue Jun 03 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 4.100.0-1
Dan Vrátil 8187f4c
- KDE Frameworks 4.100.0
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Mon May 05 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> - 4.99.0
Dan Vrátil 8187f4c
- KDE Frameworks 4.99.0
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Mon Mar 31 2014 Jan Grulich <jgrulich@redhat.com> 4.98.0-1
Dan Vrátil 8187f4c
- Update to KDE Frameworks 5 Beta 1 (4.98.0)
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Wed Mar 05 2014 Jan Grulich <jgrulich@redhat.com> 4.97.0-1
Dan Vrátil 8187f4c
- Update to KDE Frameworks 5 Alpha 1 (4.97.0)
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Wed Feb 12 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.96.0-1
Dan Vrátil 8187f4c
- Update to KDE Frameworks 5 Alpha 1 (4.96.0)
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Wed Feb 05 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.96.0-0.1.20140205git
Dan Vrátil 8187f4c
- Update to pre-relase snapshot of 4.96.0
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Thu Jan 09 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com> 4.95.0-1
Dan Vrátil 8187f4c
- Update to KDE Frameworks 5 TP1 (4.95.0)
Dan Vrátil 8187f4c
Dan Vrátil 8187f4c
* Sat Jan 4 2014 Daniel Vrátil <dvratil@redhat.com>
Dan Vrátil 8187f4c
- initial version