Blob Blame Raw
diff -up openssl-1.1.0h/crypto/rsa/rsa_gen.c.cc-reqs openssl-1.1.0h/crypto/rsa/rsa_gen.c
--- openssl-1.1.0h/crypto/rsa/rsa_gen.c.cc-reqs	2018-03-27 15:50:39.000000000 +0200
+++ openssl-1.1.0h/crypto/rsa/rsa_gen.c	2018-03-29 14:37:53.405048562 +0200
@@ -86,6 +86,12 @@ static int rsa_builtin_keygen(RSA *rsa,
   if (!rsa->iqmp && ((rsa->iqmp = BN_secure_new()) == NULL))
     goto err;
 
+  /* prepare minimum p and q difference */
+  if (!BN_one(r3))
+    goto err;
+  if (bitsp > 100 && !BN_lshift(r3, r3, bitsp - 100))
+    goto err;
+
   if (BN_copy(rsa->e, e_value) == NULL)
     goto err;
 
@@ -118,7 +124,9 @@ static int rsa_builtin_keygen(RSA *rsa,
     do {
       if (!BN_generate_prime_ex(rsa->q, bitsq, 0, NULL, NULL, cb))
         goto err;
-    } while (BN_cmp(rsa->p, rsa->q) == 0);
+      if (!BN_sub(r2, rsa->q, rsa->p))
+        goto err;
+    } while (BN_ucmp(r2, r3) <= 0);
     if (!BN_sub(r2, rsa->q, BN_value_one()))
       goto err;
     ERR_set_mark();