Blob Blame Raw
From 256e01c8c7b0c386525a0fac71537bb7bb05d271 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>
Date: Thu, 6 Jun 2013 17:00:22 +0200
Subject: [linux-vdagent PATCH 1/3] vdagent[d]: Add printing of version to -h
 output

Signed-off-by: Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>
---
 src/vdagent.c | 6 +++---
 src/vdagentd.c | 4 ++--
 2 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/src/vdagent.c b/src/vdagent.c
index 7e1b474..9e238d3 100644
--- a/src/vdagent.c
+++ b/src/vdagent.c
@@ -132,15 +132,15 @@ static void usage(FILE *fp)
 {
   fprintf(fp,
    "Usage: spice-vdagent [OPTIONS]\n\n"
-   "Spice guest agent X11 session agent.\n\n"
+   "Spice guest agent X11 session agent, version %s.\n\n"
    "Options:\n"
    " -h                print this text\n"
    " -d                log debug messages\n"
    " -s <port>             set virtio serial port\n"
    " -x                don't daemonize\n"
    " -f <dir|xdg-desktop|xdg-download> file xfer save dir\n"
-   " -o <0|1>             open dir on file xfer completion\n"
-   );
+   " -o <0|1>             open dir on file xfer completion\n",
+   VERSION);
 }
 
 static void quit_handler(int sig)
diff --git a/src/vdagentd.c b/src/vdagentd.c
index 888a80a..da25329 100644
--- a/src/vdagentd.c
+++ b/src/vdagentd.c
@@ -718,7 +718,7 @@ static void usage(FILE *fp)
 {
   fprintf(fp,
       "Usage: spice-vdagentd [OPTIONS]\n\n"
-      "Spice guest agent daemon.\n\n"
+      "Spice guest agent daemon, version %s.\n\n"
       "Options:\n"
       " -h     print this text\n"
       " -d     log debug messages (use twice for extra info)\n"
@@ -731,7 +731,7 @@ static void usage(FILE *fp)
 #ifdef HAVE_LIBSYSTEMD_LOGIN
       " -X     Disable systemd-logind integration\n"
 #endif
-      ,portdev, uinput_device);
+      ,VERSION, portdev, uinput_device);
 }
 
 void daemonize(void)
-- 
1.8.3.1