219af3
diff -up tokyocabinet-1.4.48/man/tcftest.1.manhelp tokyocabinet-1.4.48/man/tcftest.1
219af3
--- tokyocabinet-1.4.48/man/tcftest.1.manhelp	2013-05-19 11:20:58.078404514 +0200
219af3
+++ tokyocabinet-1.4.48/man/tcftest.1	2013-05-19 11:21:48.949426514 +0200
219af3
@@ -61,6 +61,8 @@ Options feature the following.
219af3
 .br
219af3
 \fB\-rl\fR : set the length of values at random.
219af3
 .br
219af3
+\fB\-ru\fR : perform random operation on random key.
219af3
+.br
219af3
 .RE
219af3
 .PP
219af3
 This command returns 0 on success, another on failure.
219af3
diff -up tokyocabinet-1.4.48/man/tctmgr.1.manhelp tokyocabinet-1.4.48/man/tctmgr.1
219af3
--- tokyocabinet-1.4.48/man/tctmgr.1.manhelp	2013-05-19 11:27:12.273660237 +0200
219af3
+++ tokyocabinet-1.4.48/man/tctmgr.1	2013-05-19 11:27:20.780632188 +0200
219af3
@@ -122,10 +122,6 @@ Options feature the following.
219af3
 .br
219af3
 \fB\-it \fItype\fR\fR : specify the index type among "lexical", "decimal", "token", "qgram", and "void".
219af3
 .br
219af3
-\fB\-cd\fR : create the number index instead of the string index.
219af3
-.br
219af3
-\fB\-cv\fR : remove the existing index.
219af3
-.br
219af3
 \fB\-sc\fR : normalize keys as lower cases.
219af3
 .br
219af3
 .RE
219af3
diff -up tokyocabinet-1.4.48/man/tcumttest.1.manhelp tokyocabinet-1.4.48/man/tcumttest.1
219af3
--- tokyocabinet-1.4.48/man/tcumttest.1.manhelp	2013-05-19 11:38:38.097051333 +0200
219af3
+++ tokyocabinet-1.4.48/man/tcumttest.1	2013-05-19 11:43:22.167069021 +0200
219af3
@@ -9,12 +9,12 @@ The command `\fBtcumttest\fR' is a utili
219af3
 .PP
219af3
 .RS
219af3
 .br
219af3
-\fBtcumttest combo \fR[\fB\-rnd\fR]\fB \fItnum\fB \fIrnum\fB \fR[\fB\fIbnum\fB\fR]\fB\fR
219af3
+\fBtcumttest combo \fR[\fB\-rnd\fR]\fB \fItnum\fB \fIrnum\fB \fR[\fB\fIbnum\fB\fR]\fB\fR \fR[\fB\-tr\fB\fR]\fB
219af3
 .RS
219af3
 Peform storing, retrieving, and removing in turn.
219af3
 .RE
219af3
 .br
219af3
-\fBtcumttest typical \fR[\fB\-nc\fR]\fB \fR[\fB\-rr \fInum\fB\fR]\fB \fItnum\fB \fIrnum\fB \fR[\fB\fIbnum\fB\fR]\fB\fR
219af3
+\fBtcumttest typical \fR[\fB\-nc\fR]\fB \fR[\fB\-rr \fInum\fB\fR]\fB \fItnum\fB \fIrnum\fB \fR[\fB\fIbnum\fB\fR]\fB\fR \fR[\fB\-tr\fB\fR]\fB
219af3
 .RS
219af3
 Perform typical operations selected at random.
219af3
 .RE
219af3
@@ -29,6 +29,8 @@ Options feature the following.
219af3
 .br
219af3
 \-rr \fInum\fR : specifiy the ratio of reading operation by percentage.
219af3
 .br
219af3
+\fB\-tr\fR : use on\-memory tree database object.
219af3
+.br
219af3
 .RE
219af3
 .PP
219af3
 This command returns 0 on success, another on failure.
219af3
diff -up tokyocabinet-1.4.48/tctmgr.c.manhelp tokyocabinet-1.4.48/tctmgr.c
219af3
diff -up tokyocabinet-1.4.48/tcucodec.c.manhelp tokyocabinet-1.4.48/tcucodec.c
219af3
--- tokyocabinet-1.4.48/tcucodec.c.manhelp	2013-05-19 11:29:49.168261576 +0200
219af3
+++ tokyocabinet-1.4.48/tcucodec.c	2013-05-19 11:34:28.335588929 +0200
219af3
@@ -126,7 +126,7 @@ static void usage(void){
219af3
  fprintf(stderr, " %s bzip [-d] [file]\n", g_progname);
219af3
  fprintf(stderr, " %s xml [-d] [-br] [file]\n", g_progname);
219af3
  fprintf(stderr, " %s cstr [-d] [-js] [file]\n", g_progname);
219af3
- fprintf(stderr, " %s ucs [-d] [-un] [file]\n", g_progname);
219af3
+ fprintf(stderr, " %s ucs [-d] [-un] [-kw] [file]\n", g_progname);
219af3
  fprintf(stderr, " %s hash [-crc] [-ch num] [file]\n", g_progname);
219af3
  fprintf(stderr, " %s cipher [-key str] [file]\n", g_progname);
219af3
  fprintf(stderr, " %s date [-ds str] [-jl num] [-wf] [-rf]\n", g_progname);