Karel Klíč 1fdabb4
diff -up unzip60/unix/configure.bzip2-configure unzip60/unix/configure
Karel Klíč 1fdabb4
--- unzip60/unix/configure.bzip2-configure	2009-04-16 21:25:12.000000000 +0200
Karel Klíč 1fdabb4
+++ unzip60/unix/configure	2009-11-18 11:22:14.598389194 +0100
Karel Klíč 1fdabb4
@@ -640,7 +640,24 @@ else
Karel Klíč 1fdabb4
   D_USE_BZ2="-DUSE_BZIP2"
Karel Klíč 1fdabb4
   L_BZ2="${BZLF} -lbz2"
Karel Klíč 1fdabb4
  else
Karel Klíč 1fdabb4
-  echo "-- bzip2 sources not found - no bzip2 support"
Karel Klíč 1fdabb4
+  echo " Check if OS already has bzip2 library installed"
Karel Klíč 1fdabb4
+  cat > conftest.c << _EOF_
Karel Klíč 1fdabb4
+#include "bzlib.h"
Karel Klíč 1fdabb4
+int main()
Karel Klíč 1fdabb4
+{
Karel Klíč 1fdabb4
+ bz_stream strm;
Karel Klíč 1fdabb4
+ BZ2_bzCompressEnd(&strm;;
Karel Klíč 1fdabb4
+ return 0;
Karel Klíč 1fdabb4
+}
Karel Klíč 1fdabb4
+_EOF_
Karel Klíč 1fdabb4
+  $CC $CFLAGS -o conftest conftest.c -lbz2 > /dev/null 2>/dev/null
Karel Klíč 1fdabb4
+  if test $? -eq 0; then
Karel Klíč 1fdabb4
+   echo "-- OS supports bzip2 - linking in bzip2"
Karel Klíč 1fdabb4
+   D_USE_BZ2="-DBZIP2_SUPPORT"
Karel Klíč 1fdabb4
+   L_BZ2="${BZLF} -lbz2"
Karel Klíč 1fdabb4
+  else
Karel Klíč 1fdabb4
+   echo "-- Either bzlib.h or libbz2.a not found - no bzip2"
Karel Klíč 1fdabb4
+  fi
Karel Klíč 1fdabb4
  fi
Karel Klíč 1fdabb4
 fi
Karel Klíč 1fdabb4