Blob Blame History Raw
SHA512 (ursa-major-0.4.2.tar.gz) = 4758d0368af6b48063116fcbe59c6f22ab9ed0abf573e91bc8e4b2d0b1aee9b230986d659dc2559d3338e3633414e599b6f8bf8d1b1c6e74fb5d953870a5fb2a