Blob Blame History Raw
# HG changeset patch
# User Cole Robinson <crobinso@redhat.com>
# Date 1234794921 18000
# Node ID 7238b8b438bc3311b744debfb576849dbc262cda
# Parent 9d1aa6fcf42681caba0d9c50e15ffa6d10d9f8af
Updated pl translation.

diff -r 9d1aa6fcf426 -r 7238b8b438bc po/pl.po
--- a/po/pl.po	Sun Feb 15 21:40:21 2009 -0500
+++ b/po/pl.po	Mon Feb 16 09:35:21 2009 -0500
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-12 20:36+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-12-12 20:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-02-06 17:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-06 20:23+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,7 +27,7 @@
 
 #. ...the risk is we catch too much though
 #. Damned if we do, damned if we dont :-)(
-#: ../src/virt-manager.py.in:264
+#: ../src/virt-manager.py.in:284
 #, python-format
 msgid "Unable to initialize GTK: %s"
 msgstr "Nie można zainicjować GTK: %s"
@@ -41,99 +41,138 @@
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe instalacji dla zdalnej maszyny wirtualnej"
 
 #: ../src/virt-manager.schemas.in.h:3
+msgid "Poll cpu stats"
+msgstr "Sondaż statystyk procesora"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:4
+msgid "Poll disk i/o stats"
+msgstr "Sondaż statystyk wejścia/wyjścia dysku"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:5
+msgid "Poll memory usage stats"
+msgstr "Sondaż statystyk użycia pamięci"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:6
+msgid "Poll net i/o stats"
+msgstr "Sondaż statystyk wejścia/wyjścia sieci"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:7
 msgid "Show VCPU count in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie licznika wirtualnych procesorów"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:4
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:8
 msgid "Show cpu usage in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie użycia procesora"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:5
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:9
 msgid "Show disk I/O in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie wejścia/wyjścia dysku"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:6
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:10
 msgid "Show domain id in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie identyfikatora domeny"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:7
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:11
 msgid "Show memory usage in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie użycia pamięci"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:8
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:12
 msgid "Show network I/O in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie wejścia/wyjścia sieci"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:9
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:13
 msgid "Show run state in summary"
 msgstr "Wyświetl podsumowanie stanu uruchomienia"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:10
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:14
 msgid "Show the cpu usage field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole użycia procesora w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:11
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:15
 msgid "Show the disk I/O field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole wejścia/wyjścia dysku w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:12
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:16
 msgid "Show the domain id field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole identyfikatora domeny w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:13
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:17
 msgid "Show the memory usage field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole użycia pamięci w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:14
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:18
 msgid "Show the network I/O field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole wejścia/wyjścia sieci w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:15
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:19
 msgid "Show the run state field in the domain list summary view"
 msgstr "Wyświetl pole stanu uruchomienia w widoku podsumowania listy domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:16
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:20
 msgid "Show the virtual CPU count field in the domain list summary view"
 msgstr ""
 "Wyświetl pole licznika wirtualnych procesorów w widoku podsumowania listy "
 "domen"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:17
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:21
 msgid "The length of the list of URLs"
 msgstr "Długość listy URL-i"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:18
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:22
 msgid "The number of samples to keep in the statistics history"
 msgstr "Liczba przykładów przechowywanych w historii statystyk"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:19
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:23
 msgid ""
 "The number of urls to keep in the history for the install media address page."
 msgstr ""
 "Liczba URL-i przechowywanych w historii strony adresowej nośnika "
 "instalacyjnego."
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:20
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:24
 msgid "The statistics history length"
 msgstr "Długość historii statystyk"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:21
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:25
 msgid "The statistics update interval"
 msgstr "Częstość aktualizacji statystyk"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:22
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:26
 msgid "The statistics update interval in seconds"
 msgstr "Częstość aktualizacji statystyk w sekundach"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:23
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:27
 msgid "When to grab keyboard input for the console"
 msgstr "Kiedy przechwycić wejście klawiatury w konsoli"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:24
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:28
 msgid "When to pop up a console for a guest"
 msgstr "Kiedy wyświetlić konsolę gościa"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:25
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:29
+msgid "Whether or not the app will poll VM disk i/o statistics"
+msgstr ""
+"Czy aplikacja ma sondować statystyki wejścia/wyjścia dysku maszyny wirtualnej"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:30
+msgid "Whether or not the app will poll VM network i/o statistics"
+msgstr ""
+"Czy aplikacja ma sondować statystyki wejścia/wyjścia sieci maszyny wirtualnej"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:31
+msgid "Whether or not the app will poll connection and VM cpu usage statistics"
+msgstr ""
+"Czy aplikacja ma sondować statystyki użycia połączenia i procesora maszyny "
+"wirtualnej"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:32
+msgid ""
+"Whether or not the app will poll connection and VM memory usage statistics"
+msgstr ""
+"Czy aplikacja ma sondować statystyki użycia połączenia i pamięci maszyny "
+"wirtualnej"
+
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:33
 msgid ""
 "Whether to grab keyboard input for a guest console. 0 = never, 1 = only when "
 "in full screen mode, 2 = when mouse is over console"
@@ -141,15 +180,15 @@
 "Kiedy przechwycić wejście klawiatury w konsoli gościa. 0 = nigdy, 1 = tylko "
 "w trybie pełnoekranowym, 2 = kiedy mysz jest nad konsolą"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:26
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:34
 msgid "Whether to install a sound device for local VMs or not"
 msgstr "Czy instalować urządzenie dźwiękowe dla lokalnej maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:27
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:35
 msgid "Whether to install a sound device for remote VMs or not"
 msgstr "Czy instalować urządzenie dźwiękowe dla zdalnej maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:28
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Whether to pop up a console for a guest. 0 = never, 1 = only on creation of "
 "a new guest, 2 = On creation of any guest"
@@ -157,22 +196,22 @@
 "Kiedy wyświetlić konsolę gościa. 0 = nigdy, 1 = tylko podczas tworzenia "
 "nowego gościa, 2 = podczas tworzenia każdego gościa"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:29
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:37
 msgid "Whether to show VM button toolbar in Details display"
 msgstr ""
 "Czy wyświetlać pasek narzędziowy przycisku maszyny wirtualnej na ekranie "
 "szczegółów"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:30
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:38
 msgid "Whether to show notification when grabbing mouse"
 msgstr "Czy wyświetlać powiadomienie podczas przechwycenia myszy"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:31
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:39
 msgid ""
 "Whether to show the notification hint when grabbing the mouse in the console"
 msgstr "Czy wyświetlać powiadomienie podczas przechwycenia myszy w konsoli"
 
-#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:32
+#: ../src/virt-manager.schemas.in.h:40
 msgid ""
 "Whether to show toolbar containing Virtual Machine action buttons (such as "
 "Run, Pause, Shutdown) in the details display"
@@ -180,105 +219,105 @@
 "Czy wyświetlać pasek narzędziowy zawierający przyciski działań maszyny "
 "wirtualnej (takie jak Uruchom, Wstrzymaj, Wyłącz) na ekranie szczegółów"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:62 ../src/virtManager/choosecd.py:37
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:63 ../src/virtManager/choosecd.py:37
 #: ../src/virtManager/create.py:80 ../src/virtManager/createnet.py:53
 #: ../src/virtManager/createpool.py:53 ../src/virtManager/createvol.py:55
-#: ../src/virtManager/details.py:111 ../src/virtManager/engine.py:58
-#: ../src/virtManager/host.py:54 ../src/virtManager/manager.py:117
+#: ../src/virtManager/details.py:113 ../src/virtManager/engine.py:59
+#: ../src/virtManager/host.py:54 ../src/virtManager/manager.py:118
 msgid "Unexpected Error"
 msgstr "Nieoczekiwany błąd"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:63 ../src/virtManager/choosecd.py:38
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:64 ../src/virtManager/choosecd.py:38
 #: ../src/virtManager/create.py:81 ../src/virtManager/createnet.py:54
 #: ../src/virtManager/createpool.py:54 ../src/virtManager/createvol.py:56
-#: ../src/virtManager/details.py:112 ../src/virtManager/engine.py:59
-#: ../src/virtManager/host.py:55 ../src/virtManager/manager.py:118
+#: ../src/virtManager/details.py:114 ../src/virtManager/engine.py:60
+#: ../src/virtManager/host.py:55 ../src/virtManager/manager.py:119
 msgid "An unexpected error occurred"
 msgstr "Wystąpił nieoczekiwany błąd"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:232
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:257
 #, python-format
 msgid "Uncaught error validating hardware input: %s"
 msgstr "Nieprzechwycony błąd podczas sprawdzania wejścia sprzętu: %s"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:400 ../src/virtManager/create.py:575
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:442 ../src/virtManager/create.py:575
 msgid "Shared physical device"
 msgstr "Współdzielone urządzenie fizyczne"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:403 ../src/virtManager/create.py:578
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:445 ../src/virtManager/create.py:578
 msgid "Virtual network"
 msgstr "Sieć wirtualna"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:406 ../src/virtManager/create.py:581
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:448 ../src/virtManager/create.py:581
 msgid "Usermode networking"
 msgstr "Sieć w trybie użytkownika"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:420
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:464
 msgid "Absolute movement"
 msgstr "Ruch absolutny"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:422
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:466
 msgid "Relative movement"
 msgstr "Ruch relatywny"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:427 ../src/virtManager/addhardware.py:876
-#: ../src/virtManager/details.py:978
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:471 ../src/virtManager/addhardware.py:952
+#: ../src/virtManager/details.py:1008
 msgid "VNC server"
 msgstr "Serwer VNC"
 
 #. XXX inclined to just not give this choice at all
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:429 ../src/virtManager/addhardware.py:878
-#: ../src/virtManager/details.py:980
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:473 ../src/virtManager/addhardware.py:954
+#: ../src/virtManager/details.py:1010
 msgid "Local SDL window"
 msgstr "Lokalne okno SDL"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:433 ../src/virtManager/details.py:990
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:26
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:477 ../src/virtManager/details.py:1020
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:29
 msgid "Automatically allocated"
 msgstr "Automatycznie przydzielone"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:437
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:481
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:439 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:53
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:483 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:55
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:443 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:64
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:487 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:66
 msgid "Same as host"
 msgstr "Takie same, jak host"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:446 ../src/virtManager/addhardware.py:447
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:448 ../src/virtManager/addhardware.py:449
-#: ../src/virtManager/details.py:996 ../src/virtManager/details.py:997
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:490 ../src/virtManager/addhardware.py:491
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:492 ../src/virtManager/addhardware.py:493
+#: ../src/virtManager/details.py:1026 ../src/virtManager/details.py:1027
 msgid "N/A"
 msgstr "Nie dotyczy"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:511
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:563
 msgid "Unable to complete install: "
 msgstr "Nie można zakończyć instalacji: "
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:513 ../src/virtManager/addhardware.py:555
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:557 ../src/virtManager/addhardware.py:576
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:565 ../src/virtManager/addhardware.py:607
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:609 ../src/virtManager/addhardware.py:628
 #: ../src/virtManager/create.py:733
 #, python-format
 msgid "Unable to complete install: '%s'"
 msgstr "Nie można zakończyć instalacji: \"%s\""
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:518
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:570
 msgid "Creating Storage File"
 msgstr "Tworzenie pliku pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:519
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:571
 msgid "Allocation of disk storage may take a few minutes "
 msgstr "Przydzielanie dysku może zająć "
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:537
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:589
 msgid "Are you sure you want to add this device?"
 msgstr "Na pewno chcesz dodać te urządzenie?"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:539
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:591
 msgid ""
 "This device could not be attached to the running machine. Would you like to "
 "make the device available after the next VM shutdown?\n"
@@ -291,117 +330,126 @@
 "Ostrzeżenie: zastąpi to wszystkie inne zmiany wymagające ponownego "
 "uruchomienia maszyny wirtualnej."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:583 ../src/virtManager/create.py:768
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:635 ../src/virtManager/create.py:768
 msgid "Locate Storage Partition"
 msgstr "Ustal położenie partycji pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:589 ../src/virtManager/create.py:773
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:641 ../src/virtManager/create.py:773
 msgid "Locate or Create New Storage File"
 msgstr "Ustal położenie lub utwórz nowy plik pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:704
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:756
 msgid "Hardware Type Required"
 msgstr "Wymagany jest typ sprzętu"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:705
-msgid "You must specify what type of hardware to add"
-msgstr "Musisz podać typ sprzętu, jaki ma zostać dodany"
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:757
+msgid "You must specify what type of hardware to add."
+msgstr "Musisz podać typ sprzętu do dodania."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:710
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:762
 msgid "Storage Path Required"
 msgstr "Wymagana jest ścieżka do pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:711
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:763
 msgid "You must specify a partition or a file for disk storage."
 msgstr "Musisz podać partycję lub plik dla dyskowej pamięci masowej."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:714
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:766
 msgid "Target Device Required"
 msgstr "Wymagane jest urządzenie docelowe"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:715
-msgid "You must select a target device for the disk"
-msgstr "Musisz wybrać urządzenie docelowe dla dysku"
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:767
+msgid "You must select a target device for the disk."
+msgstr "Musisz wybrać urządzenie docelowe dla dysku."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:747
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:799
 msgid "Invalid Storage Parameters"
 msgstr "Nieprawidłowe parametry pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:751 ../src/virtManager/create.py:1020
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:803 ../src/virtManager/create.py:1021
 msgid "Not Enough Free Space"
 msgstr "Nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:756 ../src/virtManager/create.py:1025
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:808 ../src/virtManager/create.py:1026
 #, python-format
 msgid "Disk \"%s\" is already in use by another guest!"
 msgstr "Dysk \"%s\" jest już używany przez innego gościa!"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:757 ../src/virtManager/create.py:1025
-msgid "Do you really want to use the disk ?"
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:809 ../src/virtManager/create.py:1026
+msgid "Do you really want to use the disk?"
 msgstr "Na pewno chcesz użyć dysku?"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:764 ../src/virtManager/create.py:1032
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:816 ../src/virtManager/create.py:1033
 msgid "Virtual Network Required"
 msgstr "Wymagana jest wirtualna sieć"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:765 ../src/virtManager/create.py:1033
-msgid "You must select one of the virtual networks"
-msgstr "Musisz wybrać jedną z sieci wirtualnych"
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:817 ../src/virtManager/create.py:1034
+msgid "You must select one of the virtual networks."
+msgstr "Musisz wybrać jedną z sieci wirtualnych."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:768 ../src/virtManager/create.py:1036
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:820 ../src/virtManager/create.py:1037
 msgid "Physical Device Required"
 msgstr "Wymagane jest urządzenie fizyczne"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:769 ../src/virtManager/create.py:1037
-msgid "You must select one of the physical devices"
-msgstr "Musisz wybrać jedno z urządzeń fizycznych"
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:821 ../src/virtManager/create.py:1038
+msgid "You must select a physical device."
+msgstr "Musisz wybrać urządzenie fizyczne."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:775 ../src/virtManager/addhardware.py:781
-#: ../src/virtManager/create.py:1043
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:827 ../src/virtManager/addhardware.py:833
+#: ../src/virtManager/create.py:1044
 msgid "Invalid MAC address"
 msgstr "Nieprawidłowy adres MAC"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:776 ../src/virtManager/create.py:1044
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:828 ../src/virtManager/create.py:1045
 msgid "No MAC address was entered. Please enter a valid MAC address."
 msgstr "Nie podano adresu MAC. Podaj prawidłowy adres MAC."
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:794
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:846
 msgid "Unsupported networking type"
 msgstr "Nieobsługiwany typ sieci"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:796
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:850
 msgid "Invalid Network Parameter"
 msgstr "Nieprawidłowy parametr sieci"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:801 ../src/virtManager/addhardware.py:804
-#: ../src/virtManager/create.py:1077 ../src/virtManager/create.py:1079
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:855 ../src/virtManager/addhardware.py:858
+#: ../src/virtManager/create.py:1078 ../src/virtManager/create.py:1080
 msgid "Mac address collision"
 msgstr "Kolizja adresów MAC"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:805 ../src/virtManager/create.py:1080
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:859 ../src/virtManager/create.py:1081
 msgid "Are you sure you want to use this address?"
 msgstr "Na pewno chcesz użyć tego adresu?"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:820
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:874
 msgid "Graphics device parameter error"
 msgstr "Błąd parametru urządzenia grafiki"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:840 ../src/virtManager/create.py:1149
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:881
+msgid "Sound device parameter error"
+msgstr "Błąd parametru urządzenia dźwiękowego"
+
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:901 ../src/virtManager/create.py:1150
 msgid "Bridge"
 msgstr "Mostek"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:842 ../src/virtManager/create.py:1151
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:903 ../src/virtManager/create.py:1152
 msgid "Not bridged"
 msgstr "Nie mostkowane"
 
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:868 ../src/virtManager/details.py:950
+#. [xml value, label]
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:910
+msgid "Hypervisor default"
+msgstr "Domyślne nadzorcy"
+
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:944 ../src/virtManager/details.py:979
 msgid "EvTouch USB Graphics Tablet"
 msgstr "Tablet graficzny USB EvTouch"
 
 #. XXX libvirt needs to support 'model' for input devices to distinguish
 #. wacom from evtouch tablets
 #. model.append([_("Wacom Graphics Tablet"), "tablet", "usb", True])
-#: ../src/virtManager/addhardware.py:872 ../src/virtManager/details.py:952
+#: ../src/virtManager/addhardware.py:948 ../src/virtManager/details.py:981
 msgid "Generic USB Mouse"
 msgstr "Ogólna mysz USB"
 
@@ -422,52 +470,51 @@
 msgid "Completed"
 msgstr "Zakończono"
 
-#: ../src/virtManager/choosecd.py:104 ../src/virtManager/choosecd.py:113
+#: ../src/virtManager/choosecd.py:101 ../src/virtManager/choosecd.py:110
 msgid "Invalid Media Path"
 msgstr "Nieprawidłowa ścieżka do nośnika"
 
-#: ../src/virtManager/choosecd.py:105
+#: ../src/virtManager/choosecd.py:102
 msgid "A media path must be specified."
 msgstr "Należy podać ścieżkę do nośnika."
 
-#: ../src/virtManager/choosecd.py:133 ../src/virtManager/create.py:738
+#: ../src/virtManager/choosecd.py:130 ../src/virtManager/create.py:738
 msgid "Locate ISO Image"
 msgstr "Ustal położenie obrazu ISO"
 
-#: ../src/virtManager/connect.py:74 ../src/virtManager/manager.py:835
-#: ../src/vmm-create-net.glade.h:31 ../src/vmm-create-pool.glade.h:11
-#: ../src/vmm-create.glade.h:75
+#: ../src/virtManager/connect.py:74 ../src/virtManager/manager.py:859
+#: ../src/vmm-create-net.glade.h:31 ../src/vmm-create-pool.glade.h:9
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1012
+#: ../src/virtManager/connection.py:1020
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączono"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1014
+#: ../src/virtManager/connection.py:1022
 msgid "Connecting"
 msgstr "Łączenie"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1017
+#: ../src/virtManager/connection.py:1025
 msgid "Active (RO)"
 msgstr "Aktywuj (tylko do odczytu)"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1019 ../src/virtManager/host.py:338
+#: ../src/virtManager/connection.py:1027 ../src/virtManager/host.py:338
 #: ../src/virtManager/host.py:555 ../src/vmm-host.glade.h:5
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywuj"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1021 ../src/virtManager/create.py:1137
+#: ../src/virtManager/connection.py:1029 ../src/virtManager/create.py:1138
 #: ../src/virtManager/host.py:343 ../src/virtManager/host.py:382
 #: ../src/virtManager/host.py:555 ../src/virtManager/host.py:591
 msgid "Inactive"
 msgstr "Deaktywuj"
 
-#: ../src/virtManager/connection.py:1023 ../src/virtManager/details.py:914
+#: ../src/virtManager/connection.py:1031 ../src/virtManager/details.py:944
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznane"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:304 ../src/virtManager/createpool.py:244
+#: ../src/virtManager/create.py:304 ../src/virtManager/createpool.py:269
 #: ../src/virtManager/createvol.py:144
 #, python-format
 msgid "Uncaught error validating input: %s"
@@ -521,68 +568,72 @@
 msgid "Invalid FV OS Variant"
 msgstr "Nieprawidłowy wariant FV systemu operacyjnego"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:943
+#: ../src/virtManager/create.py:938
+msgid "An install media path is required."
+msgstr "Wymagana jest ścieżka do nośnika instalacji."
+
+#: ../src/virtManager/create.py:945
 msgid "ISO Path Not Found"
-msgstr "Nie znaleziono ścieżki do ISO"
+msgstr "Nie znaleziono ścieżki do pliku ISO"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:950
+#: ../src/virtManager/create.py:951
 msgid "CD-ROM Path Error"
 msgstr "Błąd ścieżki do CD-ROM-u"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:955
+#: ../src/virtManager/create.py:956
 msgid "An install url is required."
 msgstr "Wymagany jest URL instalacji."
 
-#: ../src/virtManager/create.py:959
+#: ../src/virtManager/create.py:960
 msgid "Invalid Install URL"
 msgstr "Nieprawidłowy URL instalacji"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:965
+#: ../src/virtManager/create.py:966
 msgid "Kickstart URL Error"
 msgstr "Błąd URL kickstart"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:966
+#: ../src/virtManager/create.py:967
 msgid "Kickstart location must be an NFS, HTTP or FTP source"
 msgstr "Położenie kickstart musi być źródłem NFS, HTTP lub FTP"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:981
+#: ../src/virtManager/create.py:982
 msgid "Storage Address Required"
 msgstr "Wymagany jest adres pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:982
+#: ../src/virtManager/create.py:983
 msgid ""
-"You must specify a partition or a file for storage for the guest install"
+"You must specify a partition or a file for storage for the guest install."
 msgstr ""
-"Musisz podać partycję lub plik dla pamięci masowej dla instalacji gościa"
+"Musisz podać partycję lub plik dla pamięci masowej dla instalacji gościa."
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1016
+#: ../src/virtManager/create.py:1017
 msgid "Invalid Storage Address"
 msgstr "Nieprawidłowy adres pamięci masowej"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1061
+#: ../src/virtManager/create.py:1062
 msgid "Network Parameter Error"
 msgstr "Błąd parametru sieci"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1065
+#: ../src/virtManager/create.py:1066
 msgid "Virtual Network is Inactive"
 msgstr "Sieć wirtualna jest nieaktywna"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1066
+#: ../src/virtManager/create.py:1067
 #, python-format
 msgid ""
 "Virtual Network '%s' is not active. Would you like to start the network now?"
 msgstr ""
 "Sieć wirtualna \"%s\" jest nieaktywna. Czy chcesz teraz uruchomić sieć?"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1088
+#: ../src/virtManager/create.py:1089
 msgid "VCPU Count Error"
 msgstr "Błąd licznika wirtualnych procesorów"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1093
+#: ../src/virtManager/create.py:1094
 msgid "Memory Amount Error"
 msgstr "Błąd ilości pamięci"
 
-#: ../src/virtManager/create.py:1098
+#: ../src/virtManager/create.py:1099
 msgid "Max Memory Amount Error"
 msgstr "Błąd maksymalnej ilości pamięci"
 
@@ -629,40 +680,40 @@
 msgid "Error creating virtual network: %s"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia sieci wirtualnej: %s"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:311 ../src/virtManager/createnet.py:314
+#: ../src/virtManager/createnet.py:312 ../src/virtManager/createnet.py:315
 msgid "Invalid Network Name"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa sieci"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:312
+#: ../src/virtManager/createnet.py:313
 msgid "Network name must be non-blank and less than 50 characters"
 msgstr "Nazwa sieci nie może być pusta i musi mieć mniej niż 50 znaków"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:315
+#: ../src/virtManager/createnet.py:316
 msgid "Network name may contain alphanumeric and '_' characters only"
 msgstr "Nazwa sieci może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz \"_\""
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:321 ../src/virtManager/createnet.py:325
-#: ../src/virtManager/createnet.py:329
+#: ../src/virtManager/createnet.py:322 ../src/virtManager/createnet.py:326
+#: ../src/virtManager/createnet.py:330
 msgid "Invalid Network Address"
 msgstr "Nieprawidłowy adres sieci"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:322
+#: ../src/virtManager/createnet.py:323
 msgid "The network address could not be understood"
 msgstr "Adres sieci może nie zostać zrozumiany"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:326
+#: ../src/virtManager/createnet.py:327
 msgid "The network must be an IPv4 address"
 msgstr "Sieć musi być adresem IPv4"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:330
+#: ../src/virtManager/createnet.py:331
 msgid "The network prefix must be at least /4 (16 addresses)"
 msgstr "Przedrostek sieci musi mieć co najmniej /4 (16 adresów)"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:333
+#: ../src/virtManager/createnet.py:334
 msgid "Check Network Address"
 msgstr "Sprawdź adres sieci"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:334
+#: ../src/virtManager/createnet.py:335
 msgid ""
 "The network should normally use a private IPv4 address. Use this non-private "
 "address anyway?"
@@ -670,63 +721,63 @@
 "Sieć powinna normalnie używać prywatnego adresu IPv4. Użyć tego "
 "nieprywatnego adresu mimo to?"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:343 ../src/virtManager/createnet.py:346
-#: ../src/virtManager/createnet.py:350 ../src/virtManager/createnet.py:353
+#: ../src/virtManager/createnet.py:344 ../src/virtManager/createnet.py:347
+#: ../src/virtManager/createnet.py:351 ../src/virtManager/createnet.py:354
 msgid "Invalid DHCP Address"
 msgstr "Nieprawidłowy adres DHCP"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:344
+#: ../src/virtManager/createnet.py:345
 msgid "The DHCP start address could not be understood"
 msgstr "Adres początkowy DHCP może nie zostać zrozumiany"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:347
+#: ../src/virtManager/createnet.py:348
 msgid "The DHCP end address could not be understood"
 msgstr "Adres końcowy DHCP może nie zostać zrozumiany"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:351
+#: ../src/virtManager/createnet.py:352
 #, python-format
 msgid "The DHCP start address is not with the network %s"
 msgstr "Adres początkowy DHCP nie jest z siecią %s"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:354
+#: ../src/virtManager/createnet.py:355
 #, python-format
 msgid "The DHCP end address is not with the network %s"
 msgstr "Adres końcowy DHCP nie jest z siecią %s"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:359
+#: ../src/virtManager/createnet.py:360
 msgid "Invalid forwarding mode"
 msgstr "Nieprawidłowy tryb przekazywania"
 
-#: ../src/virtManager/createnet.py:360
+#: ../src/virtManager/createnet.py:361
 msgid "Please select where the traffic should be forwarded"
 msgstr "Wybierz, gdzie ruch powinien być przekazywany"
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:221
+#: ../src/virtManager/createpool.py:246
 msgid "Choose source path"
 msgstr "Wybierz ścieżkę źródłową"
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:227
+#: ../src/virtManager/createpool.py:252
 msgid "Choose target directory"
 msgstr "Wybierz folder docelowy"
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:260
+#: ../src/virtManager/createpool.py:285
 msgid "Creating storage pool..."
 msgstr "Tworzenie puli pamięci masowej..."
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:261
+#: ../src/virtManager/createpool.py:286
 msgid "Creating the storage pool may take a while..."
 msgstr "Tworzenie puli pamięci masowej może chwilę zająć..."
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:294
+#: ../src/virtManager/createpool.py:319
 #, python-format
 msgid "Error creating pool: %s"
 msgstr "Błąd podczas tworzenia puli: %s"
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:323 ../src/virtManager/createpool.py:342
+#: ../src/virtManager/createpool.py:348 ../src/virtManager/createpool.py:367
 msgid "Pool Parameter Error"
 msgstr "Błąd parametru puli"
 
-#: ../src/virtManager/createpool.py:347
+#: ../src/virtManager/createpool.py:372
 msgid ""
 "Building a pool of this type will format the source device. Are you sure you "
 "want to 'build' this pool?"
@@ -734,6 +785,10 @@
 "Budowanie puli tego typu sformatuje urządzenie źródłowe. Czy jesteś pewny, "
 "że chcesz \"zbudować\" tę pulę?"
 
+#: ../src/virtManager/createpool.py:384
+msgid "Format the source device."
+msgstr "Sformatuj urządzenie źródłowe."
+
 #: ../src/virtManager/createvol.py:157
 msgid "Creating storage volume..."
 msgstr "Tworzenie woluminu pamięci masowej..."
@@ -751,127 +806,132 @@
 msgid "Volume Parameter Error"
 msgstr "Błąd parametru woluminu"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:176
+#: ../src/virtManager/details.py:178
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zamknij kartę"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:384
+#: ../src/virtManager/details.py:389
 msgid "Press Ctrl+Alt to release pointer."
 msgstr "Naciśnij Ctrl+Alt, aby uwolnić wskaźnik."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:392
+#: ../src/virtManager/details.py:397
 msgid "Pointer grabbed"
 msgstr "Przechwycono wskaźnik"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:393
+#: ../src/virtManager/details.py:398
 msgid ""
 "The mouse pointer has been restricted to the virtual console window. To "
-"release the pointer press the key pair Ctrl+Alt"
+"release the pointer, press the key pair: Ctrl+Alt"
 msgstr ""
 "Wskaźnik myszy został ograniczony do okna konsoli wirtualnej. Aby go "
 "uwolnić, naciśnij parę klawiszy Ctrl+Alt"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:396
-msgid "Do not show this notification in the future"
-msgstr "Nie wyświetlaj tego powiadomienia w przyszłości"
+#: ../src/virtManager/details.py:399
+msgid "Do not show this notification in the future."
+msgstr "Nie wyświetlaj tego powiadomienia w przyszłości."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:474
+#: ../src/virtManager/details.py:481
 msgid "No serial devices found"
 msgstr "Nie znaleziono urządzeń szeregowych"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:485
+#: ../src/virtManager/details.py:492
 msgid "Serial console not yet supported over remote connection."
 msgstr ""
 "Konsola szeregowa nie jest jeszcze obsługiwana przez zdalne połączenie."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:488
+#: ../src/virtManager/details.py:495
 msgid "Serial console not available for inactive guest."
 msgstr "Konsola szeregowa nie jest dostępna dla nieaktywnych gości."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:490
+#: ../src/virtManager/details.py:497
 #, python-format
 msgid "Console for device type '%s' not yet supported."
 msgstr "Konsola dla typu urządzenia \"%s\" nie jest jeszcze obsługiwana."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:493
+#: ../src/virtManager/details.py:500
 #, python-format
 msgid "Can not access console path '%s'."
 msgstr "Nie można uzyskać dostępu do ścieżki konsoli \"%s\"."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:762
+#: ../src/virtManager/details.py:771
 msgid "paused"
 msgstr "wstrzymane"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:775
+#: ../src/virtManager/details.py:784
 msgid "Console not available while paused"
 msgstr "Konsola nie jest dostępna podczas pauzy"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:940
+#: ../src/virtManager/details.py:841 ../src/virtManager/details.py:842
+#: ../src/virtManager/details.py:843 ../src/virtManager/details.py:844
+msgid "Disabled"
+msgstr "Wyłączone"
+
+#: ../src/virtManager/details.py:970
 msgid "Hypervisor Default"
 msgstr "Domyślny nadzorca"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:954
+#: ../src/virtManager/details.py:983
 msgid "Xen Mouse"
 msgstr "Mysz Xena"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:956
+#: ../src/virtManager/details.py:985
 msgid "PS/2 Mouse"
 msgstr "Mysz PS/2"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:961
+#: ../src/virtManager/details.py:992
 msgid "Absolute Movement"
 msgstr "Ruch absolutny"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:963
+#: ../src/virtManager/details.py:994
 msgid "Relative Movement"
 msgstr "Ruch relatywny"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1030
+#: ../src/virtManager/details.py:1045
 msgid "(Primary Console)"
 msgstr "(Pierwsza konsola)"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1081 ../src/virtManager/details.py:1174
+#: ../src/virtManager/details.py:1103 ../src/virtManager/details.py:1196
 msgid "Guest not running"
 msgstr "Gość nie jest uruchomiony"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1084
+#: ../src/virtManager/details.py:1106
 msgid "Guest has crashed"
 msgstr "Gość się zawiesił"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1095
+#: ../src/virtManager/details.py:1117
 msgid ""
 "TCP/IP error: VNC connection to hypervisor host got refused or disconnected!"
 msgstr ""
 "Błąd TCP/IP: połączenie VNC do hosta nadzorcy zostało odrzucone lub "
 "rozłączone!"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1183
+#: ../src/virtManager/details.py:1205
 msgid "Console not configured for guest"
 msgstr "Konsola nie została skonfigurowana dla gościa"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1195
+#: ../src/virtManager/details.py:1217
 msgid "Console not supported for guest"
 msgstr "Konsola nie jest obsługiwana dla gościa"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1199
+#: ../src/virtManager/details.py:1221
 msgid "Console is not yet active for guest"
 msgstr "Konsola nie jest jeszcze aktywna dla gościa"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1203
+#: ../src/virtManager/details.py:1225
 msgid "Connecting to console for guest"
 msgstr "Łączenie się z konsolą gościa"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1236
+#: ../src/virtManager/details.py:1262
 msgid "Unsupported console authentication type"
 msgstr "Nieobsługiwany typ uwierzytelniania konsoli"
 
 #. If someone feels kind they could extend this code to allow
 #. user to choose what image format they'd like to save in....
-#: ../src/virtManager/details.py:1270
+#: ../src/virtManager/details.py:1296
 msgid "Save Virtual Machine Screenshot"
 msgstr "Zapisz zrzut ekranu maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1299
+#: ../src/virtManager/details.py:1325
 #, python-format
 msgid ""
 "The screenshot has been saved to:\n"
@@ -880,70 +940,66 @@
 "Zrzut ekranu został zapisany do:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1300
+#: ../src/virtManager/details.py:1326
 msgid "Screenshot saved"
 msgstr "Zrzut ekranu został zapisany"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1427
+#: ../src/virtManager/details.py:1453
 #, python-format
 msgid "Error changing memory values: %s"
 msgstr "Błąd podczas zmieniania wartości pamięci: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1442
+#: ../src/virtManager/details.py:1468
 #, python-format
 msgid "Error changing autostart value: %s"
 msgstr "Błąd podczas zmienianie wartości automatycznego uruchamiania: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1450
+#: ../src/virtManager/details.py:1476
 #, python-format
 msgid "Error changing boot device: %s"
 msgstr "Błąd podczas zmieniania urządzenia startowego: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1479
-#, python-format
-msgid "Error Removing Network: %s"
-msgstr "Błąd podczas usuwania sieci: %s"
-
-#: ../src/virtManager/details.py:1641
+#: ../src/virtManager/details.py:1590
 msgid "Tablet"
 msgstr "Tablet"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1643
+#: ../src/virtManager/details.py:1592
 msgid "Mouse"
 msgstr "Mysz"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1645
-msgid "Inp"
+#: ../src/virtManager/details.py:1594 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:44
+#: ../src/vmm-details.glade.h:39
+msgid "Input"
 msgstr "Wejście"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1664 ../src/vmm-add-hardware.glade.h:35
+#: ../src/virtManager/details.py:1605
 msgid "Display"
 msgstr "Ekran"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1683
+#: ../src/virtManager/details.py:1615
 #, python-format
 msgid "Sound: %s"
 msgstr "Dźwięk: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1775
+#: ../src/virtManager/details.py:1709
 msgid "No Boot Device"
 msgstr "Brak urządzenia startowego"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1795
+#: ../src/virtManager/details.py:1733
 #, python-format
 msgid "Error Removing CDROM: %s"
 msgstr "Błąd podczas usuwania CD-ROM-a: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1812
+#: ../src/virtManager/details.py:1750
 #, python-format
 msgid "Error Connecting CDROM: %s"
 msgstr "Błąd podczas łączenia do CD-ROM-a: %s"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1826
+#: ../src/virtManager/details.py:1767
 msgid "Are you sure you want to remove this device?"
 msgstr "Na pewno chcesz usunąć to urządzenie?"
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1828
+#: ../src/virtManager/details.py:1769
 msgid ""
 "This device could not be removed from the running machine. Would you like to "
 "remove the device after the next VM shutdown? \n"
@@ -956,75 +1012,80 @@
 "Ostrzeżenie: zastąpi to wszystkie inne zmiany wymagające ponownego "
 "uruchomienia maszyny wirtualnej."
 
-#: ../src/virtManager/details.py:1843
+#: ../src/virtManager/details.py:1781
 #, python-format
 msgid "Error Removing Device: %s"
 msgstr "Błąd podczas usuwania urządzenia: %s"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:516
+#: ../src/virtManager/domain.py:540
 msgid "Running"
 msgstr "Uruchomione"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:518
+#: ../src/virtManager/domain.py:542
 msgid "Paused"
 msgstr "Wstrzymane"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:520 ../src/vmm-details.glade.h:86
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Wyłącz"
+#: ../src/virtManager/domain.py:544
+msgid "Shuting Down"
+msgstr "Wyłączanie"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:522
+#: ../src/virtManager/domain.py:546
 msgid "Shutoff"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:524
+#: ../src/virtManager/domain.py:548
 msgid "Crashed"
 msgstr "Zawieszone"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:526
+#: ../src/virtManager/domain.py:550
 msgid "Unknown status code"
 msgstr "Nieznany kod stanu"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:793
+#: ../src/virtManager/domain.py:913
 #, python-format
 msgid "Error parsing domain xml: %s"
 msgstr "Błąd podczas analizowania XML domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/domain.py:882
+#: ../src/virtManager/domain.py:1027
 #, python-format
 msgid "Unknown device type '%s'"
 msgstr "Nieznany typ urządzenia \"%s\""
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:285
+#: ../src/virtManager/domain.py:1053
+#, python-format
+msgid "Didn't find the specified device to remove. Device was: %s %s"
+msgstr "Nie znaleziono podanego urządzenia do usunięcia. Urządzenie to: %s %s"
+
+#: ../src/virtManager/engine.py:286
 #, python-format
 msgid "Error bringing up domain details: %s"
 msgstr "Błąd podczas podnoszenia szczegółów domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:395
+#: ../src/virtManager/engine.py:396
 msgid "Saving virtual machines over remote connections is not yet supported."
 msgstr ""
 "Zapisywanie maszyn wirtualnych przez zdalne połączeniach nie jest jeszcze "
 "obsługiwane."
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:406
+#: ../src/virtManager/engine.py:407
 msgid "Save Virtual Machine"
 msgstr "Zapisz maszynę wirtualną"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:421
+#: ../src/virtManager/engine.py:422
 msgid "Saving Virtual Machine"
 msgstr "Zapisywanie maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:426
+#: ../src/virtManager/engine.py:427
 #, python-format
 msgid "Error saving domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:444
+#: ../src/virtManager/engine.py:445
 #, python-format
 msgid "About to poweroff virtual machine %s"
 msgstr "Maszyna wirtualna %s zaraz zostanie wyłączona"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:444
+#: ../src/virtManager/engine.py:445
 msgid ""
 "This will immediately poweroff the VM without shutting down the OS and may "
 "cause data loss. Are you sure?"
@@ -1032,55 +1093,55 @@
 "To natychmiast wyłączy maszynę wirtualną bez wyłączania systemu operacyjnego "
 "i może spowodować utratę danych. Jesteś pewny?"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:450 ../src/virtManager/engine.py:513
-#: ../src/virtManager/engine.py:529
+#: ../src/virtManager/engine.py:451 ../src/virtManager/engine.py:514
+#: ../src/virtManager/engine.py:530
 #, python-format
 msgid "Error shutting down domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas wyłączania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:467
+#: ../src/virtManager/engine.py:468
 #, python-format
 msgid "Error pausing domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas wstrzymywania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:483
+#: ../src/virtManager/engine.py:484
 #, python-format
 msgid "Error unpausing domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas wychodzenia domeny ze wstrzymania: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:499
+#: ../src/virtManager/engine.py:500
 #, python-format
 msgid "Error starting domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas uruchamiania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:538
+#: ../src/virtManager/engine.py:539
 #, python-format
-msgid "%s will be migrated from %s to %s, are you sure?"
-msgstr "%s zostanie migrowane z %s do %s. Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to migrate %s from %s to %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz migrować %s z %s do %s?"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:554
+#: ../src/virtManager/engine.py:555
 #, python-format
 msgid "Error migrating domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas migrowania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:565
+#: ../src/virtManager/engine.py:566
 #, python-format
 msgid "%s will be migrated from %s to %s."
 msgstr "%s zostanie migrowane z %s do %s."
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:589
+#: ../src/virtManager/engine.py:590
 msgid "No connections available."
 msgstr "Brak dostępnych połączeń."
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:614
+#: ../src/virtManager/engine.py:615
 msgid "Connection hypervisors do not match."
 msgstr "Nadzorcy połączenia się nie zgadzają."
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:616
+#: ../src/virtManager/engine.py:617
 msgid "Connection is disconnected."
 msgstr "Połączenie jest rozłączone."
 
-#: ../src/virtManager/engine.py:618
+#: ../src/virtManager/engine.py:619
 msgid "Cannot migrate to same connection."
 msgstr "Nie można migrować do tego samego połączenia."
 
@@ -1089,11 +1150,11 @@
 msgstr "Błąd"
 
 #. Expander section with details.
-#: ../src/virtManager/error.py:41
+#: ../src/virtManager/error.py:46
 msgid "Details"
 msgstr "Szczegóły"
 
-#: ../src/virtManager/error.py:76
+#: ../src/virtManager/error.py:96
 msgid "Input Error"
 msgstr "Błąd wejścia"
 
@@ -1101,10 +1162,15 @@
 msgid "Copy Volume Path"
 msgstr "Skopiuj ścieżkę do woluminu"
 
+#: ../src/virtManager/host.py:222
+#, python-format
+msgid "%(currentmem)s of %(maxmem)s"
+msgstr "%(currentmem)s z %(maxmem)s"
+
 #: ../src/virtManager/host.py:246
 #, python-format
-msgid "This will permanently delete the network '%s', are you sure?"
-msgstr "To na stałe usunie sieć \"%s\". Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the network %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz na trwałe usunąć sieć %s?"
 
 #: ../src/virtManager/host.py:253
 #, python-format
@@ -1149,8 +1215,8 @@
 
 #: ../src/virtManager/host.py:436
 #, python-format
-msgid "This will permanently delete the pool '%s,' are you sure?"
-msgstr "To na stałe usunie pulę \"%s\". Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the pool %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz na trwałe usunąć pulę %s?"
 
 #: ../src/virtManager/host.py:443
 #, python-format
@@ -1159,8 +1225,8 @@
 
 #: ../src/virtManager/host.py:451
 #, python-format
-msgid "This will permanently delete the volume '%s,' are you sure?"
-msgstr "To na stałe usunie wolumin \"%s\". Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the volume %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz na trwałe usunąć wolumin %s?"
 
 #: ../src/virtManager/host.py:460
 #, python-format
@@ -1182,78 +1248,84 @@
 msgid "Error setting pool autostart: %s"
 msgstr "Błąd podczas ustawiania automatycznego uruchamiania puli: %s"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:347
+#: ../src/virtManager/manager.py:375
 msgid "Restoring virtual machines over remote connections is not yet supported"
 msgstr ""
 "Przywracanie maszyn wirtualnych przez zdalne połączenia nie jest jeszcze "
 "obsługiwane"
 
 #. get filename
-#: ../src/virtManager/manager.py:351
+#: ../src/virtManager/manager.py:379
 msgid "Restore Virtual Machine"
 msgstr "Przywróć maszynę wirtualną"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:368
+#: ../src/virtManager/manager.py:396
 msgid "Restoring Virtual Machine"
 msgstr "Przywracanie maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:371
+#: ../src/virtManager/manager.py:399
 #, python-format
 msgid "The file '%s' does not appear to be a valid saved machine image"
 msgstr "Plik \"%s\" nie wydaje się być prawidłowym obrazem zapisanej maszyny"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:392
+#: ../src/virtManager/manager.py:420
 #, python-format
 msgid "Error restoring domain '%s'. Is the domain already running?"
 msgstr ""
 "Błąd podczas przywracania domeny \"%s\". Czy domena jest już uruchomiona?"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:787
+#: ../src/virtManager/manager.py:815
 #, python-format
-msgid "This will permanently delete the connection \"%s\", are you sure?"
-msgstr "To na stałe usunie połączenie \"%s\". Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the connection %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz na trwałe usunąć połączenie %s?"
 
 #. are you sure you want to delete this VM?
-#: ../src/virtManager/manager.py:798
+#: ../src/virtManager/manager.py:826
 #, python-format
-msgid "This will permanently delete the vm \"%s,\" are you sure?"
-msgstr "To na stałe usunie maszynę wirtualną \"%s\". Jesteś pewny?"
+msgid "Are you sure you want to permanently delete the virtual machine %s?"
+msgstr "Na pewno chcesz na trwałe usunąć maszynę wirtualną %s?"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:805
+#: ../src/virtManager/manager.py:833
 #, python-format
 msgid "Error deleting domain: %s"
 msgstr "Błąd podczas usuwania domeny: %s"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:836
+#: ../src/virtManager/manager.py:860
 msgid "ID"
 msgstr "Identyfikator"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:837 ../src/vmm-manager.glade.h:15
+#: ../src/virtManager/manager.py:861 ../src/vmm-manager.glade.h:15
 msgid "Status"
 msgstr "Stan"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:838 ../src/vmm-manager.glade.h:5
+#: ../src/virtManager/manager.py:862
 msgid "CPU usage"
 msgstr "Użycie procesora"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:839
-msgid "VCPUs"
-msgstr "Wirtualne procesory"
+#: ../src/virtManager/manager.py:863 ../src/vmm-manager.glade.h:6
+msgid "CPUs"
+msgstr "Procesory"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:840 ../src/vmm-manager.glade.h:11
+#: ../src/virtManager/manager.py:864
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Użycie pamięci"
 
 #. FIXME: add KBytes/s tooltip
-#: ../src/virtManager/manager.py:842 ../src/vmm-manager.glade.h:8
+#: ../src/virtManager/manager.py:866 ../src/vmm-manager.glade.h:8
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:7
 msgid "Disk I/O"
 msgstr "Wejście/wyjście dysku"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:843 ../src/vmm-manager.glade.h:12
+#: ../src/virtManager/manager.py:867 ../src/vmm-manager.glade.h:12
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:13
 msgid "Network I/O"
 msgstr "Wejście/wyjście sieci"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:1112
+#: ../src/virtManager/manager.py:1027
+msgid "Disabled in preferences dialog."
+msgstr "Wyłączono w oknie dialogowym preferencji."
+
+#: ../src/virtManager/manager.py:1159
 msgid ""
 "Unable to open a connection to the Xen hypervisor/daemon.\n"
 "\n"
@@ -1261,11 +1333,11 @@
 "Nie można otworzyć połączenia z nadzorcą/demonem Xen.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:1117 ../src/virtManager/manager.py:1125
+#: ../src/virtManager/manager.py:1164 ../src/virtManager/manager.py:1172
 msgid "Virtual Machine Manager Connection Failure"
 msgstr "Połączenie menedżera maszyn wirtualnych nie powiodło się"
 
-#: ../src/virtManager/manager.py:1119
+#: ../src/virtManager/manager.py:1166
 msgid ""
 "Unable to open a connection to the libvirt management daemon.\n"
 "\n"
@@ -1297,10 +1369,10 @@
 msgstr "Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2006"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:1
-msgid "<b>Display</b>"
-msgstr "<b>Ekran</b>"
+msgid "<b>Graphics</b>"
+msgstr "<b>Grafika</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:2 ../src/vmm-create.glade.h:7
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:2 ../src/vmm-create.glade.h:6
 msgid "<b>Network</b>"
 msgstr "<b>Sieć</b>"
 
@@ -1308,52 +1380,49 @@
 msgid "<b>Pointer</b>"
 msgstr "<b>Wskaźnik</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:4
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:4 ../src/vmm-details.glade.h:8
+msgid "<b>Sound Device</b>"
+msgstr "<b>Urządzenie dźwiękowe</b>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:5 ../src/vmm-create.glade.h:7
+msgid "<b>Sound</b>"
+msgstr "<b>Dźwięk</b>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:6
 msgid "<b>Source:</b>"
 msgstr "<b>Źródło:</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:5 ../src/vmm-create.glade.h:9
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:7 ../src/vmm-create.glade.h:8
 msgid "<b>Storage</b>"
 msgstr "<b>Pamięć masowa</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:6
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:8
 msgid "<b>Target:</b>"
 msgstr "<b>Cel:</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:7
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:9
 msgid "<b>Virtual display</b>"
 msgstr "<b>Ekran wirtualny</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:8
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:10
 msgid "<b>Virtual pointer</b>"
 msgstr "<b>Wskaźnik wirtualny</b>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:9 ../src/vmm-create.glade.h:12
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:11 ../src/vmm-create.glade.h:11
 msgid "<small><b>Example:</b> /dev/hdc2</small>"
 msgstr "<small><b>Przykład:</b> /dev/hdc2</small>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:10
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:12
 msgid ""
-"<small><b>Tip:</b> Adding a graphics tablet and configuring it as the "
-"default pointer in the guest OS will ensure the virtual cursor moves in sync "
-"with the local desktop cursor .</small>"
-msgstr ""
-"<small><b>Wskazówka:</b> dodawanie graficznego tabletu i konfigurowanie go "
-"jako domyślnego wskaźnika i systemie operacyjnym gościa upewni, że wirtualny "
-"kursor będzie poruszał się zsynchronizowany z lokalnym kursorem pulpitu.</"
-"small>"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:11
-msgid ""
-"<small><b>Tip:</b> Automatically allocated the port ensures that every "
-"virtual machine uses a different port. If two machines try to use the same "
-"port one of them will fail to start.</small>"
+"<small><b>Tip:</b> Automatically allocating the port ensures that every "
+"virtual machine uses a unique port. If two machines try to use the same "
+"port, one of them will fail to start.</small>"
 msgstr ""
 "<small><b>Wskazówka:</b> automatycznie przydzielony port upewnia, że "
 "wszystkie maszyny wirtualne używają różnych portów. Jeśli dwie maszyny "
 "próbują używać tych samych portów, jedna z nich nie uruchomi się.</small>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:12 ../src/vmm-create.glade.h:18
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:13 ../src/vmm-create.glade.h:17
 msgid ""
 "<small><b>Tip:</b> Choose this option if your host is disconnected, "
 "connected via wireless, or dynamically configured with NetworkManager.</"
@@ -1363,174 +1432,171 @@
 "połączony bezprzewodowo lub konfigurowany automatycznie za pomocą menedżera "
 "sieci.</small>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:13 ../src/vmm-create.glade.h:19
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:14
 msgid ""
 "<small><b>Tip:</b> Choose this option if your host is statically connected "
-"to wired ethernet, to gain the ability to migrate the virtual system.</small>"
+"to wired ethernet, to gain the ability to migrate the virtual machine.</"
+"small>"
 msgstr ""
 "<small><b>Wskazówka:</b> wybierz tę opcję, jeśli host jest statycznie "
-"połączony z przewodowym ethernetem, aby uzyskać możliwość migrowania systemu "
-"wirtualnego.</small>"
+"połączony z przewodowym ethernetem, aby uzyskać możliwość migrowania maszyny "
+"wirtualnej.</small>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:14
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:15
 msgid ""
-"<small><b>Tip:</b> The VNC server is strongly recommended because it allows "
-"the guest console window to be embedded inside this application. It may also "
-"be used to allow access to the guest console from a remote host</small>"
+"<small><b>Tip:</b> VNC server is strongly recommended because it allows the "
+"virtual display to be embedded inside this application. It may also be used "
+"to allow access to the virtual display from a remote system.</small>"
 msgstr ""
 "<small><b>Wskazówka:</b> serwer VNC jest bardzo zalecany, ponieważ pozwala "
-"on oknie konsoli gościa na zagnieżdżenie w tej aplikacji. Może być także "
-"użyty, aby umożliwić dostęp do konsoli gościa ze zdalnego hosta.</small>"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:15 ../src/vmm-create.glade.h:22
-msgid ""
-"<small><b>Warning:</b> If you do not allocate the entire disk at VM "
-"creation, space will be allocated as needed while the guest is running. If "
-"sufficient free space is not available on the host, this may result in data "
-"corruption on the guest.</small>"
-msgstr ""
-"<small><b>Ostrzeżenie:</b> jeśli nie przydzielisz całego dysku podczas "
-"tworzenia maszyny wirtualnej, przestrzeń będzie przydzielana w miarę potrzeb "
-"wtedy, gdy gość będzie uruchomiony. Jeśli wystarczająca ilość wolnego "
-"miejsca nie będzie dostępna na hoście, może to spowodować uszkodzeniem "
-"danych na gościu.</small>"
+"on oknie ekranowi wirtualnemu na zagnieżdżenie w tej aplikacji. Może być "
+"także użyty, aby umożliwić dostęp do ekranu wirtualnego ze zdalnego "
+"systemu.</small>"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:16
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Access the "
-"guest display</span>"
+"<small><b>Tip:</b>Adding a graphics tablet (and configuring it as the "
+"default pointer in the virtual machine) will ensure the virtual cursor moves "
+"in sync with the local desktop cursor.</small>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Dostęp do "
-"ekranu gościa</span>"
+"<small><b>Wskazówka:</b> dodawanie graficznego tabletu (i konfigurowanie go "
+"jako domyślnego wskaźnika w maszynie wirtualnej) upewni, że wirtualny "
+"kursor będzie poruszał się zsynchronizowany z lokalnym kursorem pulpitu.</"
+"small>"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:17
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Adding new "
-"virtual hardware </span>"
+"<small><b>Warning:</b>If you do not allocate the entire disk now, space will "
+"be allocated as needed while the virtual machine is running. If sufficient "
+"free space is not available on the host, this may result in data corruption "
+"on the virtual machine.</small>"
+msgstr ""
+"<small><b>Ostrzeżenie:</b> jeśli nie przydzielisz całego dysku teraz, "
+"przestrzeń będzie przydzielana w miarę potrzeb wtedy, gdy maszyna wirtualna "
+"będzie uruchomiona. Jeśli wystarczająca ilość wolnego miejsca nie będzie "
+"dostępna na hoście, może to spowodować uszkodzeniem danych na maszynie "
+"wirtualnej.</small>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:18
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Adding Virtual "
+"Hardware</span>"
 msgstr ""
 "<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Dodawanie "
-"nowego sprzętu wirtualnego </span>"
+"sprzętu wirtualnego</span>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:18 ../src/vmm-create.glade.h:24
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:19
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Assigning "
-"storage space</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Finish Adding "
+"Virtual Hardware</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Przypisywanie "
-"przestrzeni dla pamięci masowej</span>"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:19 ../src/vmm-create.glade.h:27
-msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Connect to host "
-"network</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Połącz się z "
-"siecią hosta</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Zakończono "
+"dodawanie sprzętu wirtualnego</span>"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:20
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Interacting "
-"with the guest</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Graphics</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Praca z "
-"gościem</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Grafika</span>"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:21
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Ready to add "
-"hardware</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Input</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Rozpoczęcie "
-"dodawania sprzętu</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Wejście</span>"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:22
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:22 ../src/vmm-create.glade.h:27
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Network</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Sieć</span>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:23
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Sound</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Dźwięk</span>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:24 ../src/vmm-create.glade.h:28
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Storage</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Pamięć "
+"masowa</span>"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:25
 msgid "Absolute"
 msgstr "Absolutnie"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:23
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:26
 msgid "Add new virtual hardware"
 msgstr "Dodaj nowy sprzęt wirtualny"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:24 ../src/vmm-details.glade.h:19
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:27 ../src/vmm-details.glade.h:19
 msgid "Address:"
 msgstr "Adres:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:25 ../src/vmm-create.glade.h:34
-msgid "Allocate entire virtual disk now?"
-msgstr "Przydzielić cały dysk wirtualny?"
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:28 ../src/vmm-create.glade.h:33
+msgid "Allocate entire virtual disk now"
+msgstr "Przydziel cały dysk wirtualny"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:27 ../src/vmm-create.glade.h:35
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:30 ../src/vmm-create.glade.h:34
 msgid "Browse..."
 msgstr "Przeglądaj..."
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:28 ../src/vmm-create-net.glade.h:16
-#: ../src/vmm-create.glade.h:38
-msgid "Complete"
-msgstr "Zakończ"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:29 ../src/vmm-create.glade.h:39
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:31 ../src/vmm-create.glade.h:36
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Typ połączenia:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:30
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:32 ../src/vmm-details.glade.h:29
+msgid "Device Model:"
+msgstr "Model urządzenia:"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:33
 msgid "Device Type Field"
 msgstr "Pole typu urządzenia"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:31
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:34
 msgid "Device type:"
 msgstr "Typ urządzenia:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:32 ../src/vmm-create.glade.h:41
-#: ../src/vmm-details.glade.h:46
-msgid "Disk"
-msgstr "Dysk"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:33 ../src/vmm-create.glade.h:42
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:35 ../src/vmm-create.glade.h:38
 msgid "Disk image:"
 msgstr "Obraz dysku:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:34 ../src/vmm-create.glade.h:43
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:36 ../src/vmm-create.glade.h:39
 msgid "Disk size:"
 msgstr "Rozmiar dysku:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:36
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:37
 msgid "EvTouch Tablet"
 msgstr "Tablet EvTouch"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:37 ../src/vmm-create.glade.h:46
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:38 ../src/vmm-create.glade.h:41
+msgid "F_ile (disk image):"
+msgstr "Pl_ik (obraz dysku):"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:39 ../src/vmm-create.glade.h:43
 msgid "File Location Field"
 msgstr "Pole położenie pliku"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:38
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:40
 msgid "File Size Field"
 msgstr "Pole rozmiaru pliku"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:39 ../src/vmm-create.glade.h:48
-msgid "File _Location:"
-msgstr "Położenie p_liku:"
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:41
+msgid "Graphics"
+msgstr "Grafika"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:40 ../src/vmm-create.glade.h:49
-msgid "File _Size:"
-msgstr "_Rozmiar pliku:"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:41
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:42
 msgid "Hardware Type Select"
 msgstr "Wybór typu sprzętu"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:42
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:43
 msgid "Hardware type:"
 msgstr "Typ sprzętu:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:43 ../src/vmm-details.glade.h:53
-msgid "Input"
-msgstr "Wejście"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:44 ../src/vmm-create-net.glade.h:28
-#: ../src/vmm-create.glade.h:58
-msgid "Intro"
-msgstr "Wstęp"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:45 ../src/vmm-details.glade.h:54
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:45 ../src/vmm-details.glade.h:40
 msgid "Keymap:"
 msgstr "Mapa klawiszy:"
 
@@ -1538,56 +1604,56 @@
 msgid "Listen on all public network interfaces "
 msgstr "Nasłuchuj na wszystkich publicznych interfejsach sieciowych "
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:47 ../src/vmm-details.glade.h:56
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:47 ../src/vmm-create.glade.h:58
+msgid "Loc_ation:"
+msgstr "_Położenie:"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:48 ../src/vmm-details.glade.h:42
 msgid "MAC Address Field"
 msgstr "Pole adresu MAC"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:48 ../src/vmm-create.glade.h:68
-#: ../src/vmm-details.glade.h:57
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:49 ../src/vmm-create.glade.h:61
+#: ../src/vmm-details.glade.h:43
 msgid "MAC address:"
 msgstr "Adres MAC:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:49 ../src/vmm-create-vol.glade.h:24
-#: ../src/vmm-create.glade.h:69 ../src/vmm-details.glade.h:58
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:50 ../src/vmm-create-vol.glade.h:22
+#: ../src/vmm-create.glade.h:62 ../src/vmm-details.glade.h:44
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:50 ../src/vmm-details.glade.h:64
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:51 ../src/vmm-details.glade.h:50
 msgid "Mode:"
 msgstr "Tryb:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:51 ../src/vmm-create.glade.h:78
-#: ../src/vmm-details.glade.h:67
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:52
+msgid "Model:"
+msgstr "Model:"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:53 ../src/vmm-create.glade.h:70
+#: ../src/vmm-details.glade.h:53
 msgid "Network"
 msgstr "Sieć"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:52 ../src/vmm-create.glade.h:79
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:54 ../src/vmm-create.glade.h:71
 msgid "Network Device Select"
 msgstr "Wybór urządzenia sieciowego"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:54 ../src/vmm-create.glade.h:82
-msgid "Normal Disk _Partition:"
-msgstr "Normalna p_artycja dysku:"
-
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:55
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:56
 msgid "Other:"
 msgstr "Inne:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:56 ../src/vmm-create.glade.h:86
-msgid "P_artition:"
-msgstr "P_artycja:"
-
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:57
 msgid "Partition Location Field"
 msgstr "Pole położenia partycji"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:58 ../src/vmm-details.glade.h:70
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:58 ../src/vmm-details.glade.h:56
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:59
-msgid "Please indicate how you would like to view the guest display."
-msgstr "Wskaż, jak chcesz wyświetlać ekran gościa."
+msgid "Please indicate how you would like to view the virtual display."
+msgstr "Wskaż, jak chcesz wyświetlać ekran wirtualny."
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:60
 msgid ""
@@ -1605,30 +1671,46 @@
 "Wskaż, jak chcesz połączyć nowe wirtualne urządzenie sieciowe do sieci hosta."
 
 #: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:62
-msgid "Please indicate what kind of pointer device to connect to the guest."
-msgstr "Wskaż, jakim urządzeniem wskaźnika połączyć się z gościem."
+msgid ""
+"Please indicate what kind of pointer device to connect to the virtual "
+"machine."
+msgstr ""
+"Wskaż, jakim typem urządzenia wskaźnika połączyć się z maszyną wirtualną."
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:63 ../src/vmm-details.glade.h:73
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:63
+msgid ""
+"Please indicate what sound device type\n"
+"to connect to the virtual machine."
+msgstr ""
+"Wskaż, jakim typem urządzenia dźwiękowego\n"
+"połączyć się z maszyną wirtualną."
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:65 ../src/vmm-details.glade.h:59
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:65
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:67
 msgid "Set fixed MAC _address for this NIC?"
 msgstr "Ustawić stały _adres MAC dla tego NIC?"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:66 ../src/vmm-create.glade.h:98
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:68 ../src/vmm-create.glade.h:87
 msgid "Shared Physical Device"
 msgstr "Współdzielone urządzenie sieciowe"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:67 ../src/vmm-create.glade.h:99
-msgid "Simple F_ile:"
-msgstr "Prosty pl_ik:"
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:69 ../src/vmm-details.glade.h:71
+msgid "Sound"
+msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:68 ../src/vmm-create.glade.h:102
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:70 ../src/vmm-create.glade.h:89
+#: ../src/vmm-host.glade.h:39
+msgid "Storage"
+msgstr "Pamięć masowa"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:71 ../src/vmm-create.glade.h:90
 msgid "Target:"
 msgstr "Cel:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:69
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:72
 msgid ""
 "This assistant will guide you through adding a new piece of virtual "
 "hardware. First select what type of hardware you wish to add:"
@@ -1636,48 +1718,56 @@
 "Ten asystent przeprowadzi cię przez dodawanie nowego sprzętu wirtualnego. "
 "Najpierw wybierz typ sprzętu, który chcesz dodać:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:70 ../src/vmm-create-net.glade.h:50
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:18 ../src/vmm-details.glade.h:102
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:73 ../src/vmm-create-net.glade.h:50
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:16 ../src/vmm-details.glade.h:87
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:71 ../src/vmm-details.glade.h:107
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:74 ../src/vmm-details.glade.h:91
 msgid "VNC"
 msgstr "VNC"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:72
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:75
 msgid "Virtual Network Select"
 msgstr "Wybór sieci wirtualnej"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:73 ../src/vmm-create.glade.h:117
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:76 ../src/vmm-create.glade.h:99
+msgid "_Block device (partition):"
+msgstr "Urządzenie _blokowe (partycja):"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:77 ../src/vmm-create.glade.h:102
 msgid "_Device:"
 msgstr "Urzą_dzenie:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:74 ../src/vmm-create-net.glade.h:53
-#: ../src/vmm-create.glade.h:118
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:78 ../src/vmm-create-net.glade.h:53
+#: ../src/vmm-create.glade.h:103
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Zakończ"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:75 ../src/vmm-create.glade.h:122
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:79 ../src/vmm-create.glade.h:107
+msgid "_Location:"
+msgstr "_Położenie:"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:80 ../src/vmm-create.glade.h:108
 msgid "_MAC address:"
 msgstr "Adres _MAC:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:76 ../src/vmm-create.glade.h:124
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:81 ../src/vmm-create.glade.h:112
 msgid "_Network:"
 msgstr "Si_eć:"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:77 ../src/vmm-create.glade.h:127
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:82 ../src/vmm-create.glade.h:115
 msgid "_Shared physical device"
 msgstr "W_spółdzielone urządzenie sieciowe"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:78 ../src/vmm-create.glade.h:129
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:83 ../src/vmm-create.glade.h:116
+msgid "_Size:"
+msgstr "_Rozmiar:"
+
+#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:84 ../src/vmm-create.glade.h:119
 msgid "_Virtual network"
 msgstr "Sieć _wirtualna"
 
-#: ../src/vmm-add-hardware.glade.h:79
-msgid "keylabel"
-msgstr "etykieta klawisza"
-
 #: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:1
 msgid "<b>CD Source Device Or File</b>"
 msgstr "<b>Źródłowe urządzenie CD lub plik</b>"
@@ -1686,23 +1776,23 @@
 msgid "Choose A CD Source Device"
 msgstr "Wybierz źródłowe urządzenie CD"
 
-#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:3 ../src/vmm-create.glade.h:52
+#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:3
 msgid "ISO _Location:"
-msgstr "_Położenie ISO:"
+msgstr "_Położenie pliku ISO:"
 
-#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:4 ../src/vmm-create.glade.h:115
+#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:4 ../src/vmm-create.glade.h:100
 msgid "_Browse..."
 msgstr "_Przeglądaj..."
 
-#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:5 ../src/vmm-create.glade.h:116
+#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:5 ../src/vmm-create.glade.h:101
 msgid "_CD-ROM or DVD:"
 msgstr "_CD-ROM lub DVD:"
 
-#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:6 ../src/vmm-create.glade.h:119
+#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:6
 msgid "_ISO Image Location:"
 msgstr "Położenie obrazu _ISO:"
 
-#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:7 ../src/vmm-create.glade.h:126
+#: ../src/vmm-choose-cd.glade.h:7 ../src/vmm-create.glade.h:114
 msgid "_Path to install media:"
 msgstr "Ś_cieżka do nośnika instalacyjnego:"
 
@@ -1730,7 +1820,7 @@
 msgid "<b>IPv4 network</b>"
 msgstr "<b>Sieć IPv4</b>"
 
-#: ../src/vmm-create-net.glade.h:6 ../src/vmm-create.glade.h:11
+#: ../src/vmm-create-net.glade.h:6 ../src/vmm-create.glade.h:10
 msgid "<b>Summary</b>"
 msgstr "<b>Podsumowanie</b>"
 
@@ -1800,6 +1890,10 @@
 msgid "Broadcast:"
 msgstr "Rozgłaszanie:"
 
+#: ../src/vmm-create-net.glade.h:16
+msgid "Complete"
+msgstr "Zakończ"
+
 #: ../src/vmm-create-net.glade.h:17
 msgid "Connectivity:"
 msgstr "Łączność:"
@@ -1844,6 +1938,10 @@
 msgid "IPv4"
 msgstr "IPv4"
 
+#: ../src/vmm-create-net.glade.h:28
+msgid "Intro"
+msgstr "Wstęp"
+
 #: ../src/vmm-create-net.glade.h:32
 msgid "Net Name Field"
 msgstr "Pole nazwy sieci"
@@ -1878,11 +1976,11 @@
 
 #: ../src/vmm-create-net.glade.h:40
 msgid ""
-"Please choose the range of addresses the DHCP server can use to allocate to "
-"guests attached to the virtual network"
+"Please choose the range of addresses the DHCP server will allocate to "
+"virtual machines attached to the virtual network."
 msgstr ""
-"Wybierz zakres adresów, których serwer DHCP może użyć do przydzielenia "
-"gościom podłączonych do sieci wirtualnej"
+"Wybierz zakres adresów, których serwer DHCP będzie przydzielał maszynom "
+"wirtualnym podłączonym do sieci wirtualnej."
 
 #: ../src/vmm-create-net.glade.h:41
 msgid ""
@@ -1938,81 +2036,74 @@
 msgstr "Musisz wybrać przestrzeń adresów IPv4 dla sieci wirtualnej:"
 
 #: ../src/vmm-create-pool.glade.h:1
-msgid "                 \n"
-msgstr "                 \n"
-
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:3
 msgid "<span size='x-large'>Add Storage Pool</span>"
 msgstr "<span size='x-large'>Dodaj pulę pamięci masowej</span>"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:4
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:2
 msgid "Add a New Storage Pool"
 msgstr "Dodaj nową pulę pamięci masowej"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:5
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:3
 msgid "Browse"
 msgstr "Przeglądaj"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:6
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:4
 msgid "Build Pool:"
 msgstr "Pula budowania:"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:7
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:5
 msgid "Finish"
 msgstr "Zakończ"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:8
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:6
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:9 ../src/vmm-create-vol.glade.h:23
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:7 ../src/vmm-create-vol.glade.h:21
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:10
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:8
 msgid "Host Name:"
 msgstr "Nazwa hosta:"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:12 ../src/vmm-create-vol.glade.h:26
-#: ../src/vmm-details.glade.h:66 ../src/vmm-host.glade.h:29
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:10 ../src/vmm-create-vol.glade.h:24
+#: ../src/vmm-details.glade.h:52 ../src/vmm-host.glade.h:29
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:13 ../src/vmm-details.glade.h:88
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:11 ../src/vmm-details.glade.h:73
 msgid "Source Path:"
 msgstr "Ścieżka źródłowa:"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:14
-msgid "Specify a storage location to be later split into VM storage."
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:12
+msgid ""
+"Specify a storage location to be later split into virtual machine storage."
 msgstr ""
 "Podaj położenie pamięci masowej, która ma zostać później rozdzielona na "
 "pamięci masowe maszyn wirtualnych."
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:15
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:13
 msgid "Step 1 of 2"
 msgstr "Krok 1 z 2"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:16
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:14
 msgid "Step 2 of 2"
 msgstr "Krok 2 z 2"
 
-#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:17
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:15
 msgid "Target Path:"
 msgstr "Ścieżka docelowa:"
 
+#: ../src/vmm-create-pool.glade.h:17
+msgid "label"
+msgstr "etykieta"
+
 #: ../src/vmm-create-vol.glade.h:1
-msgid "(parent-name)"
-msgstr "(nazwa-nadrzędna)"
-
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:2
-msgid "(space)"
-msgstr "(spacja)"
-
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:3
 msgid "<span size='large'>Storage Volume Quota</span>"
 msgstr "<span size='large'>Quota woluminu pamięci masowej</span>"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:4
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:2
 msgid ""
 "<span size='small'><i><u>Name</u>: Name of the\n"
 " volume to create. File\n"
@@ -2043,83 +2134,76 @@
 " przydzielony do woluminu\n"
 " tym razem.</i></span>"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:18
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:16
 msgid "<span size='x-large'>New Storage Volume</span>"
 msgstr "<span size='x-large'>Nowy wolumin pamięci masowej</span>"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:19
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:17
 msgid "Add a Storage Volume"
 msgstr "Dodaj wolumin pamięci masowej"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:20
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:18
 msgid "Allocation:"
 msgstr "Przydział:"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:21
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:19
 msgid "Create _Volume"
 msgstr "Utwórz _wolumin"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:22
-msgid "Create a storage unit that can be used directly by a VM."
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:20
+msgid "Create a storage unit that can be used directly by a virtual machine."
 msgstr ""
 "Utwórz jednostkę pamięci masowej, która może być używana bezpośrednio przez "
 "maszynę wirtualną."
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:25
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:23
 msgid "Max Capacity:"
 msgstr "Maksymalna pojemność:"
 
-#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:27
+#: ../src/vmm-create-vol.glade.h:25
 msgid "available space:"
 msgstr "dostępna przestrzeń"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:1
-msgid "32"
-msgstr "32"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:2
 msgid "<b>CPUs:</b>"
 msgstr "<b>Procesor:</b>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:3
+#: ../src/vmm-create.glade.h:2
 msgid "<b>Example:</b> system1"
 msgstr "<b>Przykład:</b> system1"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:4
+#: ../src/vmm-create.glade.h:3
 msgid "<b>Install media</b>"
 msgstr "<b>Nośnik instalacyjny</b>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:5
+#: ../src/vmm-create.glade.h:4
 msgid "<b>Memory:</b>"
 msgstr "<b>Pamięć:</b>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:6
+#: ../src/vmm-create.glade.h:5
 msgid "<b>Memory</b> and <b>CPU</b> allocation"
 msgstr "Przydział <b>pamięci</b> i <b>procesora</b>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:8
-msgid "<b>Sound</b>"
-msgstr "<b>Dźwięk</b>"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:9
+msgid ""
+"<b>Storage</b> details - which disk partitions or files the virtual machine "
+"should use"
+msgstr ""
+"Szczegóły o <b>pamięci masowej</b> - które partycje dysku lub pliki maszyna "
+"wirtualna powinna używać"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:10
-msgid ""
-"<b>Storage</b> details - which disk partitions or files the system should use"
-msgstr ""
-"Szczegóły o <b>pamięci masowej</b> - które partycje dysku lub pliki system "
-"powinien używać"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:13
+#: ../src/vmm-create.glade.h:12
 msgid "<small><b>Example:</b> ftp://hostname.example.com/ks/ks.cfg</small>"
 msgstr "<small><b>Przykład:</b> ftp://nazwahosta.przykład.pl/ks/ks.cfg</small>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:14
+#: ../src/vmm-create.glade.h:13
 msgid ""
 "<small><b>Example:</b> http://servername.example.com/distro/i386/tree</small>"
 msgstr ""
 "<small><b>Przykład:</b> http://nazwaserwera.przykład.pl/distro/i386/tree</"
 "small>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:15
+#: ../src/vmm-create.glade.h:14
 msgid ""
 "<small><b>Example:</b> updates=http://hostname.example.com/updates.img</"
 "small>"
@@ -2127,7 +2211,7 @@
 "<small><b>Przykład:</b> updates=http://nazwahosta.przykład.pl/updates.img</"
 "small>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:16
+#: ../src/vmm-create.glade.h:15
 msgid ""
 "<small><b>Note:</b> The host CPU(s) in this machine do not have support for "
 "full virtualization.</small>"
@@ -2135,7 +2219,7 @@
 "<small><b>Uwaga:</b> procesor hosta w tej maszynie nie posiada obsługi "
 "pełnej wirtualizacji.</small>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:17
+#: ../src/vmm-create.glade.h:16
 msgid ""
 "<small><b>Note:</b> The host CPU(s) in this machine support full "
 "virtualization, but it is not enabled by the BIOS.</small>"
@@ -2143,148 +2227,168 @@
 "<small><b>Uwaga:</b> procesor hosta w tej maszynie obsługuje pełną "
 "wirtualizację, ale nie jest włączona w BIOS-ie.</small>"
 
+#: ../src/vmm-create.glade.h:18
+msgid ""
+"<small><b>Tip:</b> Choose this option if your host is statically connected "
+"to wired ethernet, to gain the ability to migrate the virtual system. (To "
+"share a physical device, configure it as a bridge.)</small>"
+msgstr ""
+"<small><b>Wskazówka:</b> wybierz tę opcję, jeśli host jest statycznie "
+"połączony z przewodowym ethernetem, aby uzyskać możliwość migrowania maszyny "
+"wirtualnej (aby współdzielić urządzenie fizyczne, skonfiguruj je jako "
+"mostek).</small>"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:19
+msgid ""
+"<small><b>Tip:</b> For best performance, the number of virtual CPUs should "
+"be less than (or equal to) the number of physical CPUs on the host system.</"
+"small>"
+msgstr ""
+"<small><b>Wskazówka:</b> w celu uzyskania najlepszej wydajności liczba "
+"procesorów wirtualnych powinna być mniejsza (lub równa) liczbie fizycznych "
+"procesorów w systemie hosta.</small>"
+
 #: ../src/vmm-create.glade.h:20
 msgid ""
-"<small><b>Tip:</b> For best performance, the number of virtual CPUs should "
-"be less than (or equal to) the number of logical CPUs on the host system.</"
-"small>"
+"<small><b>Tip:</b> You may add additional storage, including network-mounted "
+"storage, to your virtual machine after it has been created using the same "
+"tools you would on a physical system.</small>"
 msgstr ""
-"<small><b>Wskazówka:</b> W celu uzyskania najlepszej wydajności liczba "
-"procesorów powinna być mniejsza (lub równa) liczbie logicznych procesorów w "
-"systemie hosta.</small>"
+"<small><b>Wskazówka:</b> można dodać dodatkowe pamięci masowe, w tym te "
+"zamontowane przez sieć, aby maszyna wirtualna po utworzeniu używała tych "
+"samych narzędzi co fizyczny system.</small>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:21
 msgid ""
-"<small><b>Tip:</b> You may add additional storage, including network-mounted "
-"storage, to your virtual system after it has been created using the same "
-"tools you would on a physical system.</small>"
+"<small><b>Warning:</b> If you do not allocate the entire disk now, space "
+"will be allocated as needed while the virtual machine is running. If "
+"sufficient free space is not available on the host, this may result in data "
+"corruption on the virtual machine.</small>"
 msgstr ""
-"<small><b>Wskazówka:</b> Można dodać dodatkowe pamięci masowe, w tym te "
-"zamontowane przez sieć, aby system wirtualny po utworzeniu używał tych "
-"samych narzędzi co fizyczny system.</small>"
+"<small><b>Ostrzeżenie:</b> jeśli nie przydzielisz całego dysku teraz, "
+"przestrzeń będzie przydzielana w miarę potrzeb wtedy, gdy maszyna wirtualna "
+"będzie uruchomiona. Jeśli wystarczająca ilość wolnego miejsca nie będzie "
+"dostępna na hoście, może to spowodować uszkodzeniem danych na maszynie "
+"wirtualnej.</small>"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:22
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Finish Virtual "
+"Machine Creation</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Zakończono "
+"tworzenie maszyny wirtualnej</span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:23
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Allocate memory "
-"and CPU</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Installation "
+"Media</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Przydziel "
-"pamięć i procesor</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Nośnik "
+"instalacyjny</span>"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:24
+msgid ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Installation "
+"Method</span>"
+msgstr ""
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Metoda "
+"instalacji</span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:25
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Choosing a "
-"virtualization method</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Installation "
+"Source</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Wybieranie "
-"metody wirtualizacji</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Źródło "
+"instalacji</span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:26
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Choosing "
-"installation method</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Memory and CPU "
+"Allocation</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Wybieranie "
-"metody instalacji</span>"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:28
-msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Creating a new "
-"virtual system </span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Tworzenie "
-"nowego systemu wirtualnego </span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Przydzielenie "
+"pamięci i procesora</span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:29
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Locating "
-"installation media</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Virtual Machine "
+"Creation </span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Ustalanie "
-"położenia nośnika instalacyjnego</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Tworzenie "
+"maszyny wirtualnej </span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:30
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Locating "
-"installation source</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Virtual Machine "
+"Name </span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Ustalanie "
-"położenia źródła instalacji</span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Nazwa maszyny "
+"wirtualnej </span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:31
 msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Naming your "
-"virtual system </span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Virtualization "
+"Method</span>"
 msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Nazywanie "
-"systemu wirtualnego </span>"
+"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Metoda "
+"wirtualizacji</span>"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:32
-msgid ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Ready to begin "
-"installation</span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"heavy\" size=\"xx-large\" foreground=\"#FFF\">Rozpoczęcie "
-"instalacji</span>"
+msgid "A <b>name</b> for your new virtual machine"
+msgstr "<b>Nazwa</b> nowej maszyny wirtualnej"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:33
-msgid "A <b>name</b> for your new virtual system"
-msgstr "<b>Nazwa</b> nowego wirtualnego systemu"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:36
+#: ../src/vmm-create.glade.h:35
 msgid "CPU architecture:"
 msgstr "Architektura procesora:"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:37
-msgid "CPU/memory"
-msgstr "Procesor/pamięć"
+msgid "Create a new virtual machine"
+msgstr "Utwórz nową maszynę wirtualną"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:40
-msgid "Create a new virtual system"
-msgstr "Utwórz nowy system wirtualny"
+msgid "Enable audio:"
+msgstr "Włącz dźwięk:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:42
+msgid "F_ully virtualized:"
+msgstr "_Pełna wirtualizacja:"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:44
-msgid "Enable Audio:"
-msgstr "Włącz dźwięk:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:45
-msgid "F_ully Virtualized:"
-msgstr "_Pełna wirtualizacja:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:47
 msgid "File Size Select"
 msgstr "Wybór rozmiaru pliku"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:50 ../src/vmm-host.glade.h:23
+#: ../src/vmm-create.glade.h:45 ../src/vmm-host.glade.h:23
 #: ../src/vmm-open-connection.glade.h:10
 msgid "Hypervisor:"
 msgstr "Nadzorca:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:51
+#: ../src/vmm-create.glade.h:46
 msgid "ISO Location Field"
-msgstr "Pole położenia ISO"
+msgstr "Pole położenia pliku ISO"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:53
+#: ../src/vmm-create.glade.h:47
+msgid "ISO _location:"
+msgstr "_Położenie pliku ISO:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:48
 msgid "Initial memory:"
 msgstr "Pamięć początkowa:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:54
-msgid "Install Media _URL:"
-msgstr "_URL nośnika instalacyjnego:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:55
+#: ../src/vmm-create.glade.h:49
 msgid "Install URL Field"
 msgstr "Pole URL instalacji"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:56
-msgid "Install type"
-msgstr "Typ instalacji"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:50
+msgid "Installation media _URL:"
+msgstr "_URL nośnika instalacji:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:57
+#: ../src/vmm-create.glade.h:51
 msgid "Installation source:"
 msgstr "Źródło instalacji:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:59
+#: ../src/vmm-create.glade.h:52
 msgid ""
 "Involves hardware simulation, allowing for a greater range of virtual "
 "devices and operating systems (does not require OS modification)."
@@ -2293,259 +2397,250 @@
 "wirtualnych i systemów operacyjnych (nie wymaga modyfikacji systemu "
 "operacyjnego)."
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:60
+#: ../src/vmm-create.glade.h:53
 msgid "Kernel arguments:"
-msgstr "Argumenty jądra:"
+msgstr "Parametry jądra:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:61
+#: ../src/vmm-create.glade.h:54
 msgid "Kickstart Field"
 msgstr "Pole kickstart"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:62
+#: ../src/vmm-create.glade.h:55
 msgid "Kickstart U_RL:"
 msgstr "U_RL do kickstart:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:63
+#: ../src/vmm-create.glade.h:56
 msgid "Kickstart source:"
 msgstr "Źródło kickstart:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:64
+#: ../src/vmm-create.glade.h:57
 msgid ""
 "Lightweight method of virtualizing machines. Limits operating system choices "
 "because the OS must be specially modified to support paravirtualization, but "
-"yields better performance than fully virtualized systems."
+"performs better than fully virtualized."
 msgstr ""
-"Lżejsza metody wirtualizowania maszyn. Ogranicza wybór systemów "
+"Lekka metoda wirtualizowania maszyn. Ogranicza wybór systemów "
 "operacyjnych, ponieważ system musi być odpowiednio zmodyfikowany, aby "
 "obsługiwał parawirtualizację. Jest bardziej wydajne niż systemy w pełni "
 "wirtualizowane."
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:65
-msgid "Local inst"
-msgstr "Instalacja lokalna"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:66
+#: ../src/vmm-create.glade.h:59
 msgid "Logical host CPUs:"
 msgstr "Logiczne procesory hosta:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:67
+#: ../src/vmm-create.glade.h:60
 msgid "MAC Field"
 msgstr "Pole MAC"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:70
+#: ../src/vmm-create.glade.h:63
 msgid "Machine name:"
 msgstr "Nazwa maszyny:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:71
+#: ../src/vmm-create.glade.h:64
 msgid "Max Mem Select"
 msgstr "Wybór maksymalnej ilości pamięci"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:72
-msgid "Maximum VM type VCPUs:"
-msgstr "Maksymalna ilość wirtualnych procesorów typu maszyny wirtualnej:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:73
+#: ../src/vmm-create.glade.h:65
 msgid "Maximum memory:"
 msgstr "Maksymalna pamięć:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:74
+#: ../src/vmm-create.glade.h:66
+msgid "Maximum virtual CPUs:"
+msgstr "Maksymalna liczba wirtualnych procesorów:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:67
 msgid "Media Path Select"
 msgstr "Wybór ścieżki do nośnika"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:76 ../src/vmm-details.glade.h:65
+#: ../src/vmm-create.glade.h:68
+msgid "Method"
+msgstr "Metoda"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:69 ../src/vmm-details.glade.h:51
 msgid "Name Field"
 msgstr "Pole nazwy"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:77
-msgid "Netinst"
-msgstr "Instalacja sieciowa"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:80
+#: ../src/vmm-create.glade.h:72
 msgid "Network Select"
 msgstr "Wybór sieci"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:81
+#: ../src/vmm-create.glade.h:73
 msgid "Network install t_ree (HTTP, FTP, or NFS)"
 msgstr "D_rzewo instalacji sieciowej (HTTP, FTP lub NFS)"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:83
+#: ../src/vmm-create.glade.h:74
 msgid "OS _Type:"
 msgstr "_Typ systemu operacyjnego:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:84
+#: ../src/vmm-create.glade.h:75
 msgid "OS _Variant:"
 msgstr "_Wariant systemu operacyjnego:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:85
-msgid "Operating System:"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:76
+msgid "Operating system:"
 msgstr "System operacyjny:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:87
+#: ../src/vmm-create.glade.h:77
 msgid "Partition Field"
 msgstr "Pole partycji"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:88
-msgid "Please choose a name for your virtual system:"
-msgstr "Wybierz nazwę systemu wirtualnego:"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:78
+msgid "Please choose a name for your virtual machine:"
+msgstr "Wybierz nazwę maszyny wirtualnej:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:89
+#: ../src/vmm-create.glade.h:79
 msgid ""
-"Please choose the type of guest operating system you will be installing:"
-msgstr "Wybierz typ systemu operacyjnego gościa, który będziesz instalował:"
+"Please choose the operating system you will be installing on the virtual "
+"machine:"
+msgstr ""
+"Wybierz typ systemu operacyjnego, który będziesz instalował na maszynie "
+"wirtualnej:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:90
+#: ../src/vmm-create.glade.h:80
 msgid ""
-"Please enter the memory configuration for this VM. You can specify the "
-"maximum amount of memory the VM should be able to use, and optionally a "
-"lower amount to grab on startup. Warning: setting VM memory too high will "
-"cause out-of-memory errors in your host domain!"
+"Please enter the memory configuration for this virtual machine. You can "
+"specify the maximum amount of memory the virtual machine should be able to "
+"use, and optionally a lower amount to grab on startup. Warning: setting "
+"virtual machine memory too high will cause out-of-memory errors in your host "
+"domain!"
 msgstr ""
 "Podaj konfigurację pamięci dla tej maszyny wirtualnej. Można podać "
 "maksymalną ilość pamięci, którą maszyna wirtualna może używać oraz "
-"opcjonalnie mniejszą ilość do przechwycenia przy uruchomieniu. Ostrzeżenie: "
-"ustawienie za dużej pamięci maszyny wirtualnej spowoduje błędy braku pamięci "
-"w domenie hosta!"
+"opcjonalnie mniejszą ilość do przechwycenia podczas uruchomienia. "
+"Ostrzeżenie: ustawienie za dużej pamięci maszyny wirtualnej spowoduje błędy "
+"braku pamięci w domenie hosta!"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:81
+msgid ""
+"Please enter the number of virtual CPUs this virtual machine should start up "
+"with."
+msgstr ""
+"Podaj liczbę wirtualnych procesorów, z którą ta maszyna wirtualna powinna "
+"być uruchamiana."
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:82
+msgid ""
+"Please indicate how you'd like to assign space from the host for your new "
+"virtual machine. This space will be used to install the virtual machine's "
+"operating system."
+msgstr ""
+"Wskaż, jak chcesz przydzielić przestrzeń z hosta dla nowej maszyny "
+"wirtualnej. Ta przestrzeń zostanie użyta do zainstalowania systemu "
+"operacyjnego w maszynie wirtualnej."
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:83
+msgid ""
+"Please indicate how you'd like to connect your new virtual machine to the "
+"host network."
+msgstr "Wskaż, jak chcesz połączyć nową maszynę wirtualną do sieci hosta."
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:84
+msgid ""
+"Please indicate where installation media is available for the operating "
+"system you would like to install on this virtual machine. Optionally you can "
+"provide the URL for a kickstart file:"
+msgstr ""
+"Wskaż, gdzie jest dostępny nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, który "
+"chcesz zainstalować na tej maszynie wirtualnej. Opcjonalnie można podać "
+"adres URL do pliku kickstart:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:85
+msgid ""
+"Please indicate where installation media is available for the operating "
+"system you would like to install on this virtual machine:"
+msgstr ""
+"Wskaż, gdzie jest dostępny nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, który "
+"chcesz zainstalować na tej maszynie wirtualnej:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:86
+msgid "Set fixed MAC _address for your virtual machine?"
+msgstr "Ustawić stały _adres MAC dla maszyny wirtualnej?"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:88
+msgid "Startup Mem Select"
+msgstr "Wybór pamięci początkowej"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:91
-msgid "Please enter the number of virtual CPUs this VM should start up with."
+msgid ""
+"The <b>location</b> of the files necessary for installing an operating "
+"system on the virtual machine"
 msgstr ""
-"Podaj liczbę wirtualnych procesorów, z którą ta maszyna wirtualna powinna "
-"się uruchamiać."
+"<b>Położenie</b> plików wymagane do zainstalowania systemu operacyjnego na "
+"maszynie wirtualnej"
 
 #: ../src/vmm-create.glade.h:92
 msgid ""
-"Please indicate how you'd like to assign space on this physical host system "
-"for your new virtual system. This space will be used to install the virtual "
-"system's operating system."
-msgstr ""
-"Wskaż, jak chcesz przydzielić przestrzeń na tym fizycznym systemie hosta dla "
-"nowego systemu wirtualnego. Ta przestrzeń zostanie użyta do zainstalowania "
-"systemu operacyjnego w systemie wirtualnym."
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:93
-msgid ""
-"Please indicate how you'd like to connect your new virtual system to the "
-"host network."
-msgstr "Wskaż, jak chcesz połączyć nowy system wirtualny do sieci hosta."
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:94
-msgid ""
-"Please indicate where installation media is available for the operating "
-"system you would like to install on this virtual operating system. "
-"Optionally you can provide the URL for a kickstart file that describes your "
-"system:"
-msgstr ""
-"Wskaż, gdzie jest dostępny nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, który "
-"chcesz zainstalować w tym wirtualnym systemie operacyjnym. Opcjonalnie można "
-"podać URL do pliku kickstart, który opisuje system:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:95
-msgid ""
-"Please indicate where installation media is available for the operating "
-"system you would like to install on this virtual operating system:"
-msgstr ""
-"Wskaż, gdzie jest dostępny nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, który "
-"chcesz zainstalować w tym wirtualnym systemie operacyjnym:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:96
-msgid ""
-"Please indicate where installation media is available for the operating "
-"system you would like to install on this virtual system:"
-msgstr ""
-"Wskaż, gdzie jest dostępny nośnik instalacyjny systemu operacyjnego, który "
-"chcesz zainstalować w tym systemie wirtualnym:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:97
-msgid "Set fixed MAC _address for your virtual system?"
-msgstr "Ustawić stały _adres MAC dla systemu wirtualnego?"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:100
-msgid "Startup Mem Select"
-msgstr "Wybór pamięci początkowej"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:101
-msgid "System _Name:"
-msgstr "_Nazwa systemu:"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:103
-msgid ""
-"The <b>location</b> of the files necessary for installing an operating "
-"system on the virtual system"
-msgstr ""
-"<b>Położenie</b> plików wymagane do zainstalowania systemu operacyjnego w "
-"systemie wirtualnym"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:104
-msgid ""
-"This assistant will guide you through creating a new virtual system. You "
-"will be asked for some information about the virtual system you'd like to "
+"This assistant will guide you through creating a new virtual machine. You "
+"will be asked for some information about the virtual machine you'd like to "
 "create, such as:"
 msgstr ""
-"Ten asystent przeprowadzi cię przez tworzenie nowego systemu wirtualnego. "
-"Zastaniesz poproszony o kilka informacji o systemie wirtualnym, który chcesz "
+"Ten asystent przeprowadzi cię przez tworzenie nowej maszyny wirtualnej. "
+"Zastaniesz poproszony o kilka informacji o maszynie wirtualnej, którą chcesz "
 "utworzyć, takich jak:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:105 ../src/vmm-details.glade.h:101
+#: ../src/vmm-create.glade.h:93 ../src/vmm-details.glade.h:86
 msgid "Total memory on host machine:"
 msgstr "Całkowita pamięć w maszynie hosta:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:106
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:107 ../src/vmm-details.glade.h:106
-msgid "VCPU Select"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:94 ../src/vmm-details.glade.h:93
+msgid "Virtual CPU Select"
 msgstr "Wybór wirtualnych procesorów"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:108
-msgid "VM _Max Memory (MB):"
-msgstr "_Maksymalna pamięć maszyny wirtualnej (MB):"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:109
-msgid "VM _Startup Memory (MB):"
-msgstr "Pamięć początkowa ma_szyny wirtualnej (MB):"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:110
-msgid "VMS"
-msgstr "Maszyny wirtualne"
-
-#: ../src/vmm-create.glade.h:111
+#: ../src/vmm-create.glade.h:95
 msgid "Virtual CPUs:"
 msgstr "Wirtualne procesory:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:112
+#: ../src/vmm-create.glade.h:96
 msgid "Virtualization method:"
 msgstr "Metoda wirtualizacji:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:113
+#: ../src/vmm-create.glade.h:97
 msgid ""
-"Whether the system will be <b>fully virtualized</b> or <b>para-virtualized</"
-"b>"
+"Whether the virtual machine will be <b>fully virtualized</b> or <b>para-"
+"virtualized</b>"
 msgstr ""
-"Czy system będzie <b>w pełni wirtualizowany</b> czy <b>parawirtualizowany</b>"
+"Czy maszyna wirtualna będzie <b>w pełni wirtualizowana</b>, czy "
+"<b>parawirtualizowana</b>"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:114
-msgid "You will need to choose a virtualization method for your new system:"
-msgstr "Musisz wybrać metodę wirtualizacji dla nowego systemu:"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:98
+msgid ""
+"You will need to choose a virtualization method for your new virtual machine:"
+msgstr "Musisz wybrać metodę wirtualizacji dla nowej maszyny wirtualnej:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:120
+#: ../src/vmm-create.glade.h:104
+msgid "_ISO image location:"
+msgstr "Położenie obrazu _ISO:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:105
 msgid "_Kernel parameters:"
 msgstr "_Parametry jądra:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:121
+#: ../src/vmm-create.glade.h:106
 msgid "_Local install media (ISO image or CDROM)"
 msgstr "_Lokalny nośnik instalacji (obraz ISO lub CD-ROM)"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:123
+#: ../src/vmm-create.glade.h:109
+msgid "_Max memory (MB):"
+msgstr "_Maksymalna pamięć (MB):"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:110
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nazwa:"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:111
 msgid "_Network boot (PXE)"
 msgstr "Uruchamia_nie sieciowe (PXE)"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:125
+#: ../src/vmm-create.glade.h:113
 msgid "_Paravirtualized:"
 msgstr "_Parawirtualizacja:"
 
-#: ../src/vmm-create.glade.h:128
-msgid "_VCPUs:"
+#: ../src/vmm-create.glade.h:117
+msgid "_Startup memory (MB):"
+msgstr "_Pamięć początkowa (MB):"
+
+#: ../src/vmm-create.glade.h:118
+msgid "_Virtual CPUs:"
 msgstr "_Wirtualne procesory:"
 
 #: ../src/vmm-details.glade.h:1
@@ -2576,10 +2671,6 @@
 msgid "<b>Performance</b>"
 msgstr "<b>Wydajność</b>"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:8
-msgid "<b>Sound Device</b>"
-msgstr "<b>Urządzenie dźwiękowe</b>"
-
 #: ../src/vmm-details.glade.h:9
 msgid "<b>The console is currently unavailable</b>"
 msgstr "<b>Konsola jest obecnie niedostępna</b>"
@@ -2644,340 +2735,272 @@
 msgstr "Uwierzytelnianie"
 
 #: ../src/vmm-details.glade.h:21
-msgid "Autostart VM"
-msgstr "Automatyczne uruchamianie maszyny wirtualnej"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:22
 msgid "Block"
 msgstr "Zablokuj"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:23
+#: ../src/vmm-details.glade.h:22
 msgid "Boot Options"
 msgstr "Opcje startowe"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:24 ../src/vmm-host.glade.h:12
+#: ../src/vmm-details.glade.h:23 ../src/vmm-host.glade.h:12
 msgid "CPU usage:"
 msgstr "Użycie procesora:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:25
+#: ../src/vmm-details.glade.h:24
 msgid "Change allocation:"
 msgstr "Zmień przydział:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:26
+#: ../src/vmm-details.glade.h:25
 msgid "Char"
 msgstr "Znak"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:27
+#: ../src/vmm-details.glade.h:26
 msgid "Console"
 msgstr "Konsola"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:28
-msgid "Ctrl+Alt+Backspace"
-msgstr "Ctrl+Alt+Backspace"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:29
-msgid "Ctrl+Alt+Delete"
-msgstr "Ctrl+Alt+Delete"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:30
-msgid "Ctrl+Alt+F1"
-msgstr "Ctrl+Alt+F1"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:31
-msgid "Ctrl+Alt+F10"
-msgstr "Ctrl+Alt+F10"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:32
-msgid "Ctrl+Alt+F11"
-msgstr "Ctrl+Alt+F11"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:33
-msgid "Ctrl+Alt+F12"
-msgstr "Ctrl+Alt+F12"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:34
-msgid "Ctrl+Alt+F2"
-msgstr "Ctrl+Alt+F2"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:35
-msgid "Ctrl+Alt+F3"
-msgstr "Ctrl+Alt+F3"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:36
-msgid "Ctrl+Alt+F4"
-msgstr "Ctrl+Alt+F4"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:37
-msgid "Ctrl+Alt+F5"
-msgstr "Ctrl+Alt+F5"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:38
-msgid "Ctrl+Alt+F6"
-msgstr "Ctrl+Alt+F6"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:39
-msgid "Ctrl+Alt+F7"
-msgstr "Ctrl+Alt+F7"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:40
-msgid "Ctrl+Alt+F8"
-msgstr "Ctrl+Alt+F8"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:41
-msgid "Ctrl+Alt+F9"
-msgstr "Ctrl+Alt+F9"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:42
+#: ../src/vmm-details.glade.h:27
 msgid "Current allocation:"
 msgstr "Obecny przydział:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:43
-msgid "Device Model:"
-msgstr "Model urządzenia:"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:28
+msgid "Device Mode:"
+msgstr "Tryb urządzenia:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:44
+#: ../src/vmm-details.glade.h:30
 msgid "Device Type:"
 msgstr "Typ urządzenia:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:45
+#: ../src/vmm-details.glade.h:31
 msgid "Device virtual machine will boot from:"
 msgstr "Urządzenie, z którego zostanie uruchomiona maszyna wirtualna:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:47
+#: ../src/vmm-details.glade.h:32
+msgid "Disk"
+msgstr "Dysk"
+
+#: ../src/vmm-details.glade.h:33
 msgid "Disk I/O:"
 msgstr "Wejście/wyjście dysku:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:48
-msgid "Force poweroff"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:34
+msgid "Force Off"
 msgstr "Wymuś wyłączenie"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:49
-msgid "Full Screen"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:35
+msgid "Fullscreen"
 msgstr "Pełny ekran"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:50
+#: ../src/vmm-details.glade.h:36
 msgid "Hardware"
 msgstr "Sprzęt"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:51
+#: ../src/vmm-details.glade.h:37
 msgid "How many virtual CPUs should be allocated for this machine?"
 msgstr "Ile wirtualnych procesorów powinno być przydzielonych do tej maszyny?"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:52
+#: ../src/vmm-details.glade.h:38
 msgid "How much memory should be allocated for this machine?"
 msgstr "Ile pamięci powinno być przydzielone do tej maszyny?"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:55
+#: ../src/vmm-details.glade.h:41
 msgid "Login"
 msgstr "Zaloguj się"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:59
+#: ../src/vmm-details.glade.h:45
 msgid "Max Memory Select"
 msgstr "Wybór maksymalnej ilości pamięci"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:60
+#: ../src/vmm-details.glade.h:46
 msgid "Maximum allocation:"
 msgstr "Maksymalny przydział:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:61
+#: ../src/vmm-details.glade.h:47
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:62
+#: ../src/vmm-details.glade.h:48
 msgid "Memory Select"
 msgstr "Wybór pamięci"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:63 ../src/vmm-host.glade.h:26
+#: ../src/vmm-details.glade.h:49 ../src/vmm-host.glade.h:26
 msgid "Memory usage:"
 msgstr "Użycie pamięci:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:68
+#: ../src/vmm-details.glade.h:54
 msgid "Network I/O:"
 msgstr "Wejście/wyjście sieci:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:69 ../src/vmm-host.glade.h:32
+#: ../src/vmm-details.glade.h:55 ../src/vmm-host.glade.h:32
 msgid "Overview"
 msgstr "Przegląd"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:71
+#: ../src/vmm-details.glade.h:57
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymaj"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:72
+#: ../src/vmm-details.glade.h:58
 msgid "Permissions:"
 msgstr "Uprawnienia:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:74
-msgid "Poweroff"
-msgstr "Wyłącz"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:75
-msgid "PrintScreen"
-msgstr "Pobierz zrzut ekranu"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:76
+#: ../src/vmm-details.glade.h:60
 msgid "Processor"
 msgstr "Procesor"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:77
+#: ../src/vmm-details.glade.h:61
 msgid "Reboot"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:78
+#: ../src/vmm-details.glade.h:62
 msgid "Run"
 msgstr "Uruchom"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:79
-msgid "S_hutdown"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:63
+msgid "S_hut Down"
 msgstr "_Wyłącz"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:80
+#: ../src/vmm-details.glade.h:64
 msgid "Save this password in your keyring"
 msgstr "Zapisz to hasło w pliku kluczy"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:81
-msgid "Scale display"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:65
+msgid "Scale Display"
 msgstr "Skaluj ekran"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:82
+#: ../src/vmm-details.glade.h:66
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Zrzut ekranu"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:83
-msgid "Send key"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:67
+msgid "Send Key"
 msgstr "Wyślij klawisz"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:84
+#: ../src/vmm-details.glade.h:68
 msgid "Serial Consoles"
 msgstr "Konsole szeregowe"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:85
+#: ../src/vmm-details.glade.h:69
+msgid "Shut Down"
+msgstr "Wyłącz"
+
+#: ../src/vmm-details.glade.h:70
 msgid "Shut down"
 msgstr "Wyłącz"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:87
-msgid "Sound"
-msgstr "Dźwięk"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:72
+msgid "Source Device:"
+msgstr "Urządzenie źródłowe:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:89
+#: ../src/vmm-details.glade.h:74
 msgid "Source device:"
 msgstr "Urządzenie źródłowe:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:90
+#: ../src/vmm-details.glade.h:75
 msgid "Source model:"
 msgstr "Model źródłowy:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:91
+#: ../src/vmm-details.glade.h:76
 msgid "Source path:"
 msgstr "Ścieżka źródłowa:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:92
+#: ../src/vmm-details.glade.h:77
 msgid "Source type:"
 msgstr "Typ źródła:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:93
-msgid "Start virtual machine on host boot up?"
-msgstr "Uruchomić maszynę wirtualną na hoście?"
+#: ../src/vmm-details.glade.h:78
+msgid "Start virtual machine on host boot up"
+msgstr "Uruchom maszynę wirtualną podczas uruchamiania hosta"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:94
+#: ../src/vmm-details.glade.h:79
 msgid "Status:"
 msgstr "Stan:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:95
+#: ../src/vmm-details.glade.h:80
 msgid "Target Port:"
 msgstr "Port docelowy:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:96
+#: ../src/vmm-details.glade.h:81
 msgid "Target bus:"
 msgstr "Magistrala docelowa:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:97
+#: ../src/vmm-details.glade.h:82
 msgid "Target device:"
 msgstr "Urządzenie docelowe:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:98
+#: ../src/vmm-details.glade.h:83
 msgid "Target type:"
 msgstr "Typ docelowy:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:99
+#: ../src/vmm-details.glade.h:84
 msgid "Toolbar"
 msgstr "Pasek narzędziowy"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:100
+#: ../src/vmm-details.glade.h:85
 msgid "Total CPUs on host machine:"
 msgstr "Całkowita ilość procesorów w maszynie hosta:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:103
+#: ../src/vmm-details.glade.h:88
 msgid "UUID Field"
 msgstr "Pole UUID"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:104
+#: ../src/vmm-details.glade.h:89
 msgid "UUID:"
 msgstr "UUID:"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:105
+#: ../src/vmm-details.glade.h:90
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Niedostępne"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:108
+#: ../src/vmm-details.glade.h:92
 msgid "View Manager"
 msgstr "Wyświetl menedżera"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:109
+#: ../src/vmm-details.glade.h:94
 msgid "Virtual Machine"
 msgstr "Maszyna wirtualna"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:110
+#: ../src/vmm-details.glade.h:95
 msgid "Virtual _Machine"
 msgstr "_Maszyna wirtualna"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:111 ../src/vmm-host.glade.h:42
+#: ../src/vmm-details.glade.h:96 ../src/vmm-host.glade.h:41
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:18
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Zawartość"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:112 ../src/vmm-host.glade.h:43
+#: ../src/vmm-details.glade.h:97 ../src/vmm-host.glade.h:42
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:20
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:113 ../src/vmm-host.glade.h:44
+#: ../src/vmm-details.glade.h:98 ../src/vmm-host.glade.h:43
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:21
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:114
+#: ../src/vmm-details.glade.h:99
 msgid "_Migrate"
 msgstr "_Migruj"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:115
+#: ../src/vmm-details.glade.h:100
 msgid "_Pause"
 msgstr "_Wstrzymaj"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:116
+#: ../src/vmm-details.glade.h:101
 msgid "_Run"
 msgstr "U_ruchom"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:117
+#: ../src/vmm-details.glade.h:102
 msgid "_Save"
 msgstr "Zapi_sz"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:118
+#: ../src/vmm-details.glade.h:103
 msgid "_Take Screenshot"
 msgstr "_Wykonaj zrzut ekranu"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:119 ../src/vmm-manager.glade.h:22
+#: ../src/vmm-details.glade.h:104 ../src/vmm-manager.glade.h:22
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../src/vmm-details.glade.h:120
-msgid "disk\t"
-msgstr "dysk\t"
-
-#: ../src/vmm-details.glade.h:121
-msgid "insert sound model"
-msgstr "wstaw model dźwięku"
-
 #: ../src/vmm-host.glade.h:2
 msgid "<b>IPv4 configuration</b>"
 msgstr "<b>Konfiguracja IPv4</b>"
@@ -3042,7 +3065,7 @@
 msgid "Forwarding:"
 msgstr "Przekazywanie:"
 
-#: ../src/vmm-host.glade.h:21
+#: ../src/vmm-host.glade.h:21 ../src/vmm-manager.glade.h:10
 msgid "Host Details"
 msgstr "Szczegóły hosta"
 
@@ -3090,18 +3113,10 @@
 msgid "Stop Pool"
 msgstr "Zatrzymaj pulę"
 
-#: ../src/vmm-host.glade.h:39
-msgid "Storage Pools"
-msgstr "Pule pamięci masowej"
-
 #: ../src/vmm-host.glade.h:40
 msgid "Virtual Networks"
 msgstr "Sieci wirtualne"
 
-#: ../src/vmm-host.glade.h:41
-msgid "Xen"
-msgstr "Xen"
-
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:1
 msgid "Add Connection..."
 msgstr "Dodaj połączenie..."
@@ -3116,21 +3131,21 @@
 "Aktywne maszyny wirtualne\n"
 "Nieaktywne maszyny wirtualne"
 
-#: ../src/vmm-manager.glade.h:6
-msgid "Connection Details..."
-msgstr "Szczegóły połączenia..."
+#: ../src/vmm-manager.glade.h:5 ../src/vmm-preferences.glade.h:6
+msgid "CPU Usage"
+msgstr "Użycie procesora"
 
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:7
-msgid "Delete Machine"
-msgstr "Usuń maszynę"
+msgid "Delete Virtual Machine"
+msgstr "Usuń maszynę wirtualną"
 
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:9
 msgid "Domain ID"
 msgstr "Identyfikator domeny"
 
-#: ../src/vmm-manager.glade.h:10
-msgid "Machine Details..."
-msgstr "Szczegóły maszyny..."
+#: ../src/vmm-manager.glade.h:11 ../src/vmm-preferences.glade.h:12
+msgid "Memory Usage"
+msgstr "Użycie pamięci"
 
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:13
 msgid "Restore a saved machine from a filesystem image"
@@ -3141,8 +3156,8 @@
 msgstr "Przywróć zapisaną maszynę..."
 
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:16
-msgid "Virtual CPUs"
-msgstr "Wirtualne procesory"
+msgid "Virtual Machine Details"
+msgstr "Szczegóły maszyny wirtualnej"
 
 #: ../src/vmm-manager.glade.h:19
 msgid "_Edit"
@@ -3205,56 +3220,48 @@
 msgstr "<b>Konsole</b>"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:2
-msgid "<b>New VM Preferences</b>"
-msgstr "<b>Preferencje nowej maszyny wirtualnej</b>"
+msgid "<b>Enable Stats Polling</b>"
+msgstr "<b>Włącz sondaż statystyk</b>"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:3
-msgid "<b>Status monitoring</b>"
-msgstr "<b>Stan monitorowania</b>"
+msgid "<b>New VM</b>"
+msgstr "<b>Nowa maszyna wirtualna</b>"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:4
-msgid "Auto Console"
-msgstr "Automatyczna konsola"
+msgid "<b>Stats Options</b>"
+msgstr "<b>Opcje statystyk</b>"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:5
 msgid "Automatically open consoles:"
 msgstr "Automatycznie otwórz konsole:"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:6
-msgid "Grab Keyboard"
-msgstr "Przechwyć klawiaturę"
-
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:7
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:8
 msgid "Grab keyboard input:"
 msgstr "Przechwyć wejście klawiatury:"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:8
-msgid "History Samples"
-msgstr "Przykłady historii"
-
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:9
 msgid "Install Audio Device:"
 msgstr "Urządzenie dźwiękowe instalacji:"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:10
-msgid "Local VM"
+msgid "Local virtual machine"
 msgstr "Lokalna maszyna wirtualna"
 
 #: ../src/vmm-preferences.glade.h:11
 msgid "Maintain history of"
 msgstr "Zarządzaj historią"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:12
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:14
 msgid ""
 "Never\n"
-"For new domains\n"
+"For all new domains\n"
 "For all domains"
 msgstr ""
 "Nigdy\n"
-"Dla nowych domen\n"
+"Dla wszystkich nowych domen\n"
 "Dla wszystkich domen"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:15
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:17
 msgid ""
 "Never\n"
 "When fullscreen\n"
@@ -3264,26 +3271,30 @@
 "Kiedy jest na pełnym ekranie\n"
 "Przy najechaniu myszą"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:18
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:20
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:19
-msgid "Remote VM"
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:21
+msgid "Remote virtual machine"
 msgstr "Zdalna maszyna wirtualna"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:20
-msgid "Status Interval"
-msgstr "Częstość stanu"
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:22
+msgid "Stats"
+msgstr "Statystyki"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:21
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:23
 msgid "Update status every"
 msgstr "Zaktualizuj stan co"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:22
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:24
+msgid "VM Details"
+msgstr "Szczegóły maszyny wirtualnej"
+
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:25
 msgid "samples"
 msgstr "przykłady"
 
-#: ../src/vmm-preferences.glade.h:23
+#: ../src/vmm-preferences.glade.h:26
 msgid "seconds"
 msgstr "sekundy"