Blob Blame History Raw
virt-manager-0.2.6.tar.gz
virt-manager-i18n-po-2006-12-18.tar.gz