fix spec file
kzak • 13 years ago  
fc5 rebuild
kzak • 14 years ago  
fix uniq usage
kzak • 15 years ago  
cleanup old sepc
kzak • 15 years ago